VDU Botanikos sodas

10
gegužės

Konferencija

Gegužės 10–12 dienomis vyks Vytauto Didžiojo universiteto organizuojama 29-oji tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2023“. Šiuo moksliniu renginiu kasmet pažymimos pasaulinės Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienos.

Konferencijos tikslas – aptarti tarpusavyje susietas žmogaus saugos ir sveikatos, įvairių inovatyvių tyrimų technologijų vystymo ir aplinkos apsaugos problemas, skelbti naujausias mokslinių tyrimų žinias, sudarant galimybę mokslininkams ir jauniesiems tyrėjams skleisti tyrimų rezultatus tarp mokslininkų ir studentų, žemės ir miškų ūkio, gamtos, sveikatos ir kitų sričių specialistų, akcentuojant žmonių saugos ir aplinkos apsaugos svarbą.

Tradiciškai vienas iš konferencijos seminarų vyksta VDU Botanikos sode.

Konferencijos sekcijos:

1. Gegužės 10 d. – Aplinka ir sveikata: skirta VDU Botanikos sodo 100-mečiui (1923-2023)

– gyvenamosios aplinkos rizikos veiksnių poveikio žmogaus sveikatai tyrimai;
– biologinės įvairovės išsaugojimas, tyrimai, racionalus ir tvarus naudojimas.

2. Gegužės 11 d. – Biosistemų inžinerija: skirta Žemės ūkio inžinerijos katedros 95-mečiui (1928-2023)

– techninių ir technologinių priemonių taikymas tausojančiai gamybai ir perdirbimui;
– tiksliosios žemdirbystės diegimai ir aplinkos apsauga;
– technologijų sauga, profesinė rizika, ergonomika;
– vandens inžinerija.

3. Gegužės 11 d. – Ekologija, darni miškininkystė

– agro, hidro ir miško ekosistemos, jų aplinkos tyrimai;
– darnus vystymasis, saugomos teritorijos, žmogaus veiklos poveikis aplinkai;
– miško auginimas, apsauga ir daugiatikslis naudojimas, rekreacinė miškininkystė;
– medžioklėtyra, laukinių gyvūnų populiacijų valdymas.

Konferencijos seminarai:

  1. Gegužės 10 d. – Vaistinių (aromatinių) augalų vaidmuo tradiciniu, moksliniu ir taikomuoju aspektu.
  2. Gegužės 12 d. – Žmogus gamtai, gamta žmogui: Dzūkijos nacionalinio parko patirtis

Registracija į konferenciją vyksta iki vasario 17 d.

Mokslinių straipsnių pateikimas konferencijos straipsnių rinkiniui – iki kovo 10 d. Mokslinių straipsnių leidinys referuojamas Central & Eastern European Academic Source (EBSCO) duomenų bazėje.

 

Kviečiame dalyvauti.