VDU Botanikos sodas

10
gegužės

Konferencija

Gegužės 10–12 dienomis vyks Vytauto Didžiojo universiteto organizuojama 29-oji tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2023“. Šiuo moksliniu renginiu kasmet pažymimos pasaulinės Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienos.

 

Apie konferenciją

Konferencijos tikslas – aptarti tarpusavyje susietas žmogaus saugos ir sveikatos, įvairių inovatyvių tyrimų technologijų vystymo ir aplinkos apsaugos problemas, skelbti naujausias mokslinių tyrimų žinias, sudarant galimybę mokslininkams ir jauniesiems tyrėjams skleisti tyrimų rezultatus tarp mokslininkų ir studentų, žemės ir miškų ūkio, gamtos, sveikatos ir kitų sričių specialistų, akcentuojant žmonių saugos ir aplinkos apsaugos svarbą.

Tradiciškai vienas iš konferencijos seminarų vyksta VDU Botanikos sode.

PRISIJUNGTI PRIE 2023 m. gegužės 10 d., trečiadienį, 12.00–16.00 val. VYKSTANČIO SEMINARO KVIEČIAME VISUS BESIDOMINČIUS – NUOTOLINIU BŪDU PER ŠIĄ NUORODĄ:

 

Konferencijos sekcijos:

1. Gegužės 10 d. – Aplinka ir sveikata: skirta VDU Botanikos sodo 100-mečiui (1923-2023)

– gyvenamosios aplinkos rizikos veiksnių poveikio žmogaus sveikatai tyrimai;
– biologinės įvairovės išsaugojimas, tyrimai, racionalus ir tvarus naudojimas.

2. Gegužės 11 d. – Biosistemų inžinerija: skirta Žemės ūkio inžinerijos katedros 95-mečiui (1928-2023)

– techninių ir technologinių priemonių taikymas tausojančiai gamybai ir perdirbimui;
– tiksliosios žemdirbystės diegimai ir aplinkos apsauga;
– technologijų sauga, profesinė rizika, ergonomika;
– vandens inžinerija.

3. Gegužės 11 d. – Ekologija, darni miškininkystė

– agro, hidro ir miško ekosistemos, jų aplinkos tyrimai;
– darnus vystymasis, saugomos teritorijos, žmogaus veiklos poveikis aplinkai;
– miško auginimas, apsauga ir daugiatikslis naudojimas, rekreacinė miškininkystė;
– medžioklėtyra, laukinių gyvūnų populiacijų valdymas.

Konferencijos seminarai:

1.Gegužės 10 d. – Vaistinių (aromatinių) augalų vaidmuo tradiciniu, moksliniu ir taikomuoju aspektu.

Seminare galėsite išgirsti šiuos pranešimus:

  1. VDU Botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis (VDU). Sveikinimo žodis, minint Lietuvos universiteto Botanikos sodo įkūrimo 100–ąsias metines.
  2. Prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė (VDU BS). Perspektyvūs vaistiniai (aromatiniai) augalai, dominuojanys moksliniuose tyrimuose, ir jų praktinis pritaikymas
  3. Dr. Gražina Kadžytė (LLTI). Sodas, kaip pasaulio harmonijos vaizdinys, lietuvių tautosakoje.
  4. Doc. dr. Tauras Antanas Mekas, Medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus direktorius (LSMU). Signatūros teorija ir jos praktinis pritaikymas.
  5. Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius, Dr. kunigas Vilius Sikorskas. Dievo sodo vaistinėje ir šventieji žeme vaikščioja – Hildegardos Bingenietės ir Marijos Treben taku.
  6. Akademikas prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška (VDU GMF). Vaistinių augalų cheminių savybių inovatyvių tyrimų svarba žmogaus sveikatai.
  7. Prof. Petras Rimantas Venskutonis (KTU) Naujų funkcinių medžiagų kūrimas biorafinuojant vaistinių ir aromatinių augalų atliekas ir jų pritaikymas maisto saugai
  8. Prof. dr. habil. Nijolė Savickienė (LSMU). Vaistinių augalų vartojimo ypatumai sergant astma.
  9. Režisierius Arvydas Barysas. „Kuršių nerijos gamtovaizdis ir augmenija“ (2018) Dokumentinis pažintinis filmas

 

2. Gegužės 12 d. – Žmogus gamtai, gamta žmogui: Dzūkijos nacionalinio parko patirtis

Visa konferencijos programa->

 

Įvykių kalendorius