VDU Botanikos sodas

04
gegužės

KONFFERENCIJA: Žmogaus ir gamtos sauga 2022

2022 m. gegužės 4 – 6 dienomis 28 kartą organizuojama kasmetinė tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2022“.

Viena jos sekcijų ir seminaras organizuojami VDU Botanikos sode Kaune.

 

2-oji konferencijos sekcija

Planuojama hibridiniu būdu.

Prisijunkite prie konferencijos nuotoliniu būdu:

NUORODA

 

APLINKA IR SVEIKATA / ENVIRONMENT AND HEALTH

2022 m. gegužės 4 d., trečiadienis / 4 May, 9.00–12.00 val. VDU Botanikos sode, Ž. E. Žilibero g. 4, Kaunas

Organizatoriai / Organizers:

Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas / Vytautas Magnus University Botanical Garden,

Gamtos mokslų fakultetas / Faculty of Natural Sciences

Sekcijos vadovai / Moderators:

akad. prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška, prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė

Pranešimo trukmė – 10 min. / Presentation duration – 10 mins.

 

 1. Akademic, prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška (VMU FNS), prof. Hirotaka Ihara (NIT-Ok), prof. Makoto Takafuji (FAST Kumamoto University), prof. habil. dr. Elżbieta Skrzydlewska (DIACh MUB), prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė (VMU BG), assoc. prof. dr. Tomas Drevinskas (VMU FNS), assoc. prof. dr. Mantas Stankevičius (VMU FNS), dr. Yutaka Kuwahara (FAST Kumamoto University), dr. Shoji Nagaoka (KIR), dr. Nanami Hano (FAST Kumamoto University), PhD. Rahman Mst Maria (FAST Kumamoto University), PhD. Yongxing Hu, (FAST Kumamoto University), PhD. Domantas Armonavičius (VMU FNS), Junior researcher Kristina Bimbiraitė-Survilienė (VMU FNS), assoc. prof. dr. Vilma Kaškonienė (VMU FNS), prof. dr. Loreta Kubilienė (LHSU). Development of micro analytical tools based on highly ordered π-electron materials for rapid screening of plants derived anticancer compounds.
 2. Dr. Sandra Andrušaitytė, prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė, Aurimas Rapalavičius, prof. dr. Audrius Dėdelė (VDU GMF). Tarptautinio Cities Health aplinkos epidemiologinio tyrimo Kauno mieste rezultatai.
 3. Prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė, dr. Nerijus Jurkonis (VDU BS). Dr. Algimanto Morkūno – vaistinių, techninių (aliejinių) augalų tyrinėjimų pradininko mokslinės veiklos raida Lietuvoje.
 4. Mgnt. Zita Kavaliauskaitė, prof. dr. Virginija Dulskienė (VDU ŽŪA). Žmonių mityba bei įprastinių ir ekologiškų maisto produktų reikšmė žmonių sveikatai.
 5. Prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė, dokt. Sandra Saunoriūtė, mgr. Erika Šeinauskienė (VDU GMF BS), prof. dr. Liudas Ivanauskas, mgr. Mindaugas Marksa (LSMU). Introdukuojamo vaistinio augalo rausvosios rodiolės (Rhodiola rosea L.) cheminės sudėties analizė.
 6. Mgnt. Monika Poškutė, j. m. d. Monika Stančiauskaitė, prof. dr. Kristina Ramanauskienė (LSMU). Kapsulių su kavos rūgštimi modeliavimas ir biofarmacinis vertinimas.
 7. Mgnt. Irma Selvenytė, doc. dr. Asta Marija Inkėnienė, prof. dr. Kristina Ramanauskienė, dr. Rimantas Pečiūra, Ieva Lesnickienė (LSMU vaistinė). Hidrofilinių polimerų įtaka kalio jodido atpalaidavimui iš akių lašų in vitro.
 8. Mgnt. Brigita Pronskutė, lekt. dr. Vaida Kurapkienė (LSMU). Mikroemulsijų su dekspantenoliu ir resveratroliu modeliavimas ir kokybės vertinimas.
 9. Stud. Gediminas Viliūnas, PhD. Aurelija Daugėlaitė, assoc. prof. dr. Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė (KTU). Integration of biophilic criteria into assessment of expression and design of sustainable architecture as healing environments.

 

STENDINIAI PRANEŠIMAI / POSTERS

Stendinių pranešimų medžiagą autoriai komentuoja pasibaigus sekcijos žodiniams pranešimams (12.00 – 12.30 val., pristatymo laikas – 3 min.) / Authors present posters after the section work (12.00– 12.30, presentation duration – 3 mins.)

 1. Dokt. Sonata Čerkauskaitė, prof. dr. Jonė Venclovienė, dr. Margarita Beresnevaitė (VDU GMF; LSMU). Meteorologinių veiksnių poveikis širdies ritmo variabilumui.
 2. Stud. Aurimas Rapalavičius, doc. dr. Sandra Andrušaitytė (VDU). Aplinkos veiksnių poveikis miego trukmei ir kokybei.
 3. Doc. dr. Asta Daunaravičienė (VGTU). 137Cs ir 90Sr radionuklidų tūrinio aktyvumo pokyčių Baltijos ir Juodosios jūros vandenyse palyginamoji analizė.
 4. Stud. Nina Alissa Favergeat (UA), prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė, prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška (VDU GMF; BS). Artemisia L. genties augalų farmakognostinės savybės ir jų taikomoji reikšmė.
 5. Dokt. Jūratė Staveckienė, doc. dr. Jurgita Kulaitienė, prof. dr. Kristina Ramanauskienė (VDU ŽŪA; LSMU). Kiauliauogių (Solanum spp.) sunokimo tarpsnio įtaka fenolinių junginių ir antioksidacinio aktyvumo kiekio kitimui.
 6. Stud. Monika Mažeikaitė, dr. Asta Aleksandravičienė, Albina Vaičiulevičienė, Žaneta Maželienė, Ingrida Viliušienė, Daiva Šakienė (KK, VDU GMF). Smėlio dėžių ir smėlyje esančių žaislų mikrobinės taršos vertinimas.
 7. Stud. Monika Muliuolytė, dr. Asta Aleksandravičienė, dr. Rasa Volskienė, dr. Loreta Griciuvienė, Daiva Šakienė (KK; VDU GMF). Demodex spp. erkučių identifikavimas blakstienų folikuluose.
 8. Doc. dr. Irena Januškaitienė, stud. Sandra Gečaitė (VDU GMF). Sėjamojo lino (Linum usitatissimum) sėklų daigumo pokyčiai esant skirtingam druskingumui.

 

SEMINARAS/ SEMINAR

 

VAISTINIŲ AUGALŲ PAIEŠKA IR JŲ TAIKYMASSARS-CoV-2 PREVENCIJAI IR GYDYMUI

SCREENING OF MEDICINAL PLANTS AND THEIR APPLICATIONFOR SARS-CoV-2 PREVENTION AND TREATMENT

2022 m. gegužės 4 d., trečiadienis May 4, 202212.00–16.00 val.

Planuojamas hibridiniu būdu.

Prisijunkite prie seminaro nuotoliniu būdu:

NUORODA

 

Seminaro organizatoriai / Organizers of the Seminar

Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektorius (VDU Botanikos sodas)

Scientific Sector of Medicinal and Aromatic Plants, Scientific Department of Botanical Garden at Vytautas Magnus University (VMU Botanical Garden)

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Lithuanian Centre of Non-formal Youth Education

Seminaro vadovai / Moderators

prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė, prof. dr. habil. Nijolė Savickienė

 

 1. VDU Botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis (VDU)Sveikinimo žodis, minint Botanikos sodo ketvirtojo direktoriaus, vaistinių augalų skyriaus vadovo dr. Algimanto Morkūno 95–ąsias  gimimo metines ir įvertinant jo mokslinės, pedagoginės, gamtosauginės ir visuomeninės veiklos rezultatus.
 2. Prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė (VDU BS). Vaistinių augalų, pasižyminčių priešvirusiniu poveikiu, paieška ir jų taikymas pandemijų metu.
 3. Brolis  kunigas Benediktas Sigitas Jurčys (Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas). Fitoterapijos ištakos.
 4. Dr. Gražina Kadžytė (LLTI). Maro deivės ir kitų pandemijų ženklai tautosakos tekstuose.
 5. Doc. dr. Tauras Antanas Mekas (LSMU Medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus direktorius). Natūralios kilmės priemonės nuo piktųjų jėgų Lietuvoje.
 6. Prof. dr. Loreta Kubilienė (LSMU; žurnalo “Farmacija ir laikas” vyr. redaktorė). Farmacinės paslaugos klinikiniai aspektai imuninio atsako gerinimui.
 7. Prof. habil. dr. Nijolė Savickienė (LSMU). Pelargonijų šaknų ekstrakto poveikis prieš sunkaus ūminio respiracinio sindromo koronavirusą 2 (SARS-CoV-2) ir kiti tyrimais įrodyti vartojimo ypatumai.
 8. Dr. Asta Klimienė (KU). Klaipėdos universiteto fitoterapijos pojūčių takas sveikai gyvensenai.

Diskusijos / Discussions

 

Daugiau apie konferenciją ir detali jos programa: https://zgs.vdu.lt

Įvykių kalendorius