VDU Botanikos sodas

05
gegužės

Konferencija „ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2021“

Jau 27 kartą organizuojama kasmetinė tarptautinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2021“.

Gegužės 5 dieną VDU Botanikos sode vyks viena iš konferencijos sekcijų – Aplinkos ir sveikatos tema, kur bus analizuojama:

  • gyvenamosios aplinkos rizikos veiksnių poveikio žmogaus sveikatai tyrimai;
  • biologinės įvairovės kaip žmogaus natūralios aplinkos apsauga.

Taip pat vyks seminaras „Mokslo žinių sklaida apie vaistinių augalų tyrimus ir racionalų panaudojimą“, skirtas farmakognosto, botaniko, vienuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771–1849) mokslinei, pedagoginei, šviečiamajai ir gamtosauginei veiklai pažymėti.

Kviečiame dalyvauti.

 

Apie konferenciją

Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga“ vyksta kasmet, nuo 1994 m., pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas. Konferencijos tikslas – tarpusavyje susietų žmogaus saugos ir sveikatos, technologijų vystymo bei gamtos apsaugos tyrimų rezultatų skelbimas, sudarant galimybę mokslininkams ir kitiems (ypač jauniesiems tyrėjams) skleisti rezultatus ne tik tarp mokslininkų ir studentų, bet ir tarp ūkininkų, žemės ir miškų ūkio ar kitų sričių specialistų, populiarinti žmonių saugos bei gamtos apsaugos nuostatas.

Daugiau informacijos

Įvykių kalendorius