VDU Botanikos sodas

25
lapkričio, 2015

„Vigriai ir Kaunas: abipusė ekologinio švietimo potencialo plėtra ir bendras jo vystymas (WIKA)“ (2010–2011 m.)

„Vigriai ir Kaunas: abipusė ekologinio švietimo potencialo plėtra ir bendras jo vystymas (WIKA)“ (2010–2011 m.)

Projektu siekta prisidėti prie tolygios Euroregiono Nemunas plėtros, bendroms regiono socialinėms / ekonominėms, aplinkosaugos ir kultūros (konkrečiai gyvenamosios aplinkos gerinimo švietimo srityje) problemoms spręsti panaudojant bendradarbiavimo abipus sienos galimybes.