VDU Botanikos sodas

05
birželio, 2022

Prezidento V. Adamkaus gamtosauginė premija – tvarios gyvensenos populiarintojui G. Bučui

Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos išvakarėse Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sode iškilmingai įteikta Prezidentinės Valdo Adamkaus bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo premija (5 tūkst. eurų), kurią šiemet komitetas paskyrė tvarios gyvensenos populiarintojui Giedriui Bučui.

„Gimdamas žmogus turi dvi svarbiausias privilegijas: laisvę ir švarią gamtą. Deja, šiuo metu tenka kovoti už jas abi – tiesiogine šių žodžių prasme. Didžiuojuosi, kad Lietuvoje yra žmonių, kurie pasirengę tiek daug atiduoti gamtai. Lenkiu galvą prieš visus jus – ačiū, kad darote ir kad uždegate daryti mus,“ – sakė susirinkusius iškilmių dalyvius sveikinęs VDU rektorius prof. Juozas Augutis.

Premiją įteikdamas V. Adamkus pabrėžė, kad aplinkosaugos kultūra yra bendrosios žmonių kultūros dalis. „Gyvenimas liudija, kad ten, kur aplinkosaugai skiriama daugiau dėmesio, gyvena laimingesni žmonės. Turbūt ir negali būti kitaip, nes aplinkosaugai skirti darbai paprastai suburia geranoriškus žmones į bendraminčių ratą, suteikia jiems naujų patirčių ir didina gyvenimo pilnatvę. Būtent tai liudija ir šiandieninio premijos laureato G. Bučo asmenybė ir darbai“, – kalbėjo Prezidentas. V. Adamkus.

Atsiimdamas Premiją G. Bučas susirinkusių svečių prašė susimąstyti kokią planetą paliksime ateities kartoms? Jo teigimu, gyvename nuolatiniame kare. „Ne tame kare, kaip įsivaizduojame, ar šiuo metu vykstančiame mūsų kaimyninėje šalyje. Šis karas vadinasi ekocidas. Mes jo taip nejaučiame, nematome, mums jis nedaro momentinės žalos, tačiau pasekmes kiekviena nauja karta jaučia vis sunkesnes. Naratyvas „gelbėkime planetą“ – nebeveikia. Vienas žmogus negali išgelbėti planetos. Todėl sakome: gelbėkime save. O gelbėdami save – išgelbėsime planetą“, – sako socialinės inciatyvos „Kūrybos kampas 360°“ įkūrėjas, pokyčių lyderis, visuomenininkas, socialinis verslininkas, Darnos žygio pėsčiomis 2020 metais aplink mūsų šalį „Už švarią Lietuvą!“ iniciatorius.

„Aš tikiu, kad kuomet atiduodi dalį savęs, tai sugrįžta su kaupu. Šis įvertinimas tai tik patvirtina. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad jis nesvarbus. Taip, tai labai svarbus įvertinimas, ypač Valdo Adamkaus, žmogaus, kuris man yra vienas iš įkvėpėjų ir autoritetų“.

Skirtingos nominacijos

Premijos rengėjai šiais metais sulaukė 21 nominacijų, aprėpusių visas keturias premijos kategorijas – mokslo pasiekimų, aplinkosaugos inovacijų versle, visuomeninės veiklos, taip pat aplinkosaugos politikos ir valdymo srityje. „Iš viso buvo nominuota 19 asmenų, du iš jų buvo nominuoti skirtingų organizacijų. Nominacijas siuntė aplinkosauga besirūpinančios visuomeninės organizacijos, atskiri visuomenininkai, verslo asociacijos, mokslo įstaigos, valstybinių įstaigų tarnautojai ir politikai“, – apibendrina Prezidentinės bibliotekos-muziejaus direktorius A. Antanaitis.

Premijos nugalėtoją išrinko komitetas, kurį sudaro skirtingoms sferoms atstovaujantys savo sričių profesionalai: prof. Birutė Galdikas (Kanados lietuvė, antropologė ir ekologė, VDU Garbės daktarė), dr. Nerijus Jurkonis (VDU Botanikos sodo direktorius, VDU Aplinkotyros katedros dėstytojas), dr. Visvaldas Varžinskas (KTU Pakavimo inovacijų tyrimo centro direktorius), Donatas Puslys (žurnalistas, Vilniaus politikos analizės instituto (VPAI) Medijų ir demokratijos programos vadovas), Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius (Europos Komisija, Aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės sritys), Arūnas Antanaitis (Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius).

Vardinė prezidento premija – įprasminti ir paskatinti aplinkosauginius sprendimus

JAV gyvenantis Gabrielius Gedvila, Valdo Adamkaus ilgametis draugas bei jo rinkiminio štabo, kuomet V. Adamkus kandidatavo į Čikagos Sanitarijos Rajono patikėtinių tarybą 1968 m., vadovas, yra įsitikinęs, kad aplinkos apsauga buvo, yra ir išliks ypatingo dėmesio reikalaujanti globali problema, todėl, norėdamas įprasminti bei atkreipti dėmesį į aplinkosauginius pasiekimus Lietuvoje ir pagerbti velionės žmonos atminimą, įsteigė 100 tūkst. dolerių fondą, kurio lėšos bus skiriamos Prezidento Valdo Adamkaus – savo draugo, žinomo aplinkosaugininko, šalies Prezidento – premijai.

 

Prezidentinės bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo premija teikiama nuo 2021 m. už visuomenės dėmesio ir pagarbos vertus pasiekimus bei pastangas apsaugoti ir atkurti gamtinę aplinką Lietuvoje ir kaimynystėje bei užtikrinti išteklių tvarumą. Premijai ir toliau bus laukiami teikti moksliniai tyrimai ir išradimai, pilietinės veiklos, asmenys ir organizacijos, kurios atkreipia dėmesį į gamtosaugą ir skatina veikti, taip pat politikos sprendimai ar verslo iniciatyvos, siekiančios sukurti tvaresnį vystymąsi ir švaresnę ateitį išrandant arba pritaikant pažangiausius sprendimus.

2022 06 04