VDU Botanikos sodas

27
sausio

Gilesniam vaistinių augalų pažinimui – nauja mokomoji knyga

Minint Lietuvos universiteto šimtmetį pasirodė mokslo ir studijų leidinys „Vaistinių augalų introdukcija, auginimas ir išsaugojimas, vaistinės augalinės žaliavos paruošos ir terapinis poveikis“.

Ši mokomoji knyga – tai puiki žinia ne tik farmacijos, chemijos, botanikos, biologijos, biotechnologijos, kitų specialybių studentams, bet ir mokslininkams, tiriantiems vaistinius augalus, juose susikaupusių biologiškai veikliųjų junginių įvairovę bei jų pritaikymą mokslui ir praktiniams tikslams. Leidinys sukurtas tarpinstitucinio – tarpdisciplininio autorių kolektyvo bendradarbiavimo pagrindu. Viena jo autorių – Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja prof. Ona Ragažinskienė.

Mokomosios knygos tikslas – pateikti mokslinę metodinę informaciją apie vaistinių augalų introdukciją ir įvairovės gausinimą bei jų gamtinių išteklių apsaugą ir racionalų naudojimą. Pristatyti kokybiškos vaistinės augalinės žaliavos paruošas bei jų gamybos technologijas ir saugių veiksmingų augalinių vaistinių preparatų terapinį poveikį organizmui.

Medžiaga pagrįsta Europos ir kitų šalių farmakopėjų, Europos vaistų agentūros augalinių vaistinių preparatų komiteto (EMA HMPC) parengtos Europos Bendrijos vaistinių augalinių žaliavų monografijos augalinių preparatų vartojimo duomenimis, nurodančiais augalinių vaistinių preparatų saugų ir racionalų vartojimą.

Leidinį įvertino ir aprobavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto taryba ir LSMU Leidybos komisija (2021-07-16 Protokolas Nr. 11/2021), moksliniai recenzentai – akademikas, prof., habil. dr. Audrius Sigitas Maruška ir prof. dr. (HP) Nijolė Savickienė.

Tęstinė mokslinė veikla Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriuje

Profesorės O. Ragažinskienės vadovaujamame VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriuje tęsiama ilgametė vaistinių augalų introdukcijos kompleksinių tyrimų ir projektinė veikla bei studijos kartu su nacionalinėmis ir tarptautinėmis mokslo institucijomis: VDU Gamtos mokslų fakultetu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Farmacijos ir Medicinos fakultetais bei Kauno cheminės technologijos fakulteto Maisto produktų technologijos katedros mokslininkais.

Glaudžiai bendradarbiaujama ir su užsienio šalių mokslo institucijomis: Prancūzijos Angers technologijos universitetu, Belgijos Mons universitetu, Ukrainos Sveikatos apsaugos ministerijos Nacionaliniu farmacijos universitetu Charkove, Bogomolets nacionaliniu  medicinos  universitetu, Poltavos valstybine agrarine akademija ir Lubny vaistinių augalų tyrimų stotimi, Lenkijos Balstogės medicinos universitetu  ir Mikalojaus Koperniko universitetu, Meksikos Cuernavaca Morelos antropologijos istorijos ir tradicinės medicinos bei vaistinių augalų botanikos sodu.

Bendras darbas su tarptautine moksline bendruomene padeda vykdyti introdukuojamų perspektyvių vaistinių, prieskoninių (aromatinių) augalų atranką kompleksinių tarpkryptinių priešvirusinių, antibakterinių, priešvėžinių savybių  tyrimams. Organizuojama inovatyvių  technologijų paieška, kūrimas bei jų pritaikymas kokybiškos, saugios ir efektyvios vaistinės augalinės žaliavos paruošų gamybai bei jų praktiniam taikymui medicinoje, fitoterapijoje ir aromoterapijoje, farmacijoje, veterinarijoje, kosmetikos ir maisto pramonėje. Dalyvaujama vaistinių augalų racionalaus ir tvaraus naudojimo teisėkūros procese, kuris pagrindžia augalinių preparatų praktinį pritaikymą ligų prevencijai ir sveikos gyvensenos būdų įgyvendinimui, ypač dabartiniu COVID-19 pandemijos laikotarpiu Lietuvoje ir pasaulyje. Kompleksinių mokslinių tyrimų pagrindu kuriamos naujos mokymo priemonės ir studijų programos.

2022 01 27