VDU Botanikos sodas

Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektorius

Nuo 1924 m. vaistinių, prieskoninių ir medingųjų bei apynių mokslinėse kolekcijose vykdoma vaistinių, prieskoninių (aromatinių) augalų introdukcija, fenologiniai ir fitocheminiai tyrimai; auginimo ir vaistinės žaliavos paruošų technologijų kūrimas; jų resursų gausinimas ir racionalus naudojimas vaistažolininkystės plėtrai Lietuvoje.

Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus darbuotojai:

Ona Ragažinskienė – prof. dr. habil., vyresnioji mokslo darbuotoja, sektoriaus vedėja.
Audrius Sigitas Maruška – akad. prof. dr. habil., vuriausiasi mokslo darbuotojas.
Sandra Saunoriūtė – vyresnioji kuratorė, doktorantė;
Erika Šeinauskienė – vyresnioji kuratorė.
Renutė Ančliauskaitė – darbininkė.
Marija Balčiūnoienė – darbininkė.

Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektorius veikla 2017–2020 m.

Dalyvauta tarptautiniuose mokslo renginiuose ir padaryti  52 pranešimai:

 • International Scientific-practical Conference “PLANTA +Achievements and Prospects”, 20–21 February, 2020, Kiev, Ukraine;
 • 19th International Congress of International Society for Ethnopharmacology (ISE) „Ethnopharmacology – bridging cultures and continents”. 12–14 June, 2019, Technische University Dresden, Germany;
 • European Conference on biodiversity and climate change (ECBCC): Challenges, Opportunities and Evidence (GAPS), 27–29 June 2017, Bonn, Germany:
 • International Symposium of Integrative Medicine. 4-7 December, 2017, Cuernavaca and Mexico City.
 • 77th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2017, Seoul, Republic of Korea, 10 – 14 September 2017.

Organizuota 12 tarptautinių mokslo renginių:  Žmogaus ir gamtos sauga (1994–2020), BaltPharm Forum (2016; 2019);  The Vital Nature Sign (2006–2020);  Farmacijos mokslas ir praktika (2010–2019); The Role of the Pharmaceutical Society in the Health System: Past, Present, Future; October,  2019. 

Projektinė veikla

 1. Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ Projektas Vaistinio augalo rausvosios radiolės (Rhodiola rosea) tyrimas, sukuriant šiam augalui palankias dauginimosi sąlygas ir metodus. Dotacijos sutartis Nr. 01.2.1-MITA-T-851-01-0069. Projekto trukmė: 2019-09-11 – 2021-04-01. (projekto partnerinės dalies vadovas prof. O. Ragažinskienė)
 2. EUSFA projektas Panaudotų medinių pabėgių nukenksminimo biologiniais metodais technologijos kūrimas (REMTECH). Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0074. Projekto trukmė: 2018–2021 m. (projekto vadovas prof. A.S. Maruška)
 3. EUSFA projektas Pabėgių medienos bioremediacijos tyrimai ir technologijų kūrimas (BIOREM) Nr. VP1-3.1-MM-10-V-02-010. Projekto trukmė: 2013–2017 m. (projekto vadovas A.S. Maruška)
 4. Augalų ekstraktų ir jų frakcijų taikymo gyvūnų aplinkos virusų slopinimui ir kontrolei tyrimai (FITOKONTROLE) Nr. MIP- 065/2015. Projekto trukmė: 2016–2018 m. (projekto vadovas prof. A.S.Maruška)
 5. Priešvėžinių Epilobium angustifolium frakcijų išskyrimas ir jų molekulinio bei biologinio aktyvumo tyrimai (ONKOFITAS) Nr. MIP-12337. Projekto trukmė: 2015–2017 m. (projekto vadovas prof. Audrius Maruška).

Leidiniai:

Mokomoji knyga

Barsteigienė Z., Benetis R., Burdulis D., Lukošius A., Ragažinskienė O., Raudonė L., Savickienė N., Trumbeckaitė S. Farmacinės botanikos ir farmakognozijos sąvokos: mokomoji knyga. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2016. 247 p. : iliustr. ISBN 9789955154204.

Knygų skyriai:

 1. Ragažinskienė, Ona. Augaliniai vaistiniai preparatai atsikosėjimui ir kosuliui slopinti // Ūminės plaučių būklės ir jų intensyvusis gydymas. Kaunas: Naujasis lankas, 2011, ISBN 9789955036890. p. 335–
 2. Ragažinskienė, Ona. Vaistinių – nuodingųjų augalų biologiškai veikliosios medžiagos ir jų toksiškumas žmogaus organizmui // Psichostimuliatoriai ir haliucinogenai: universiteto vadovėlis. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2010, ISBN 9789955720171. p. 53–

Mokslo populiarinimo knyga:

Jurkštienė A. O., Saunoriūtė S. Mano svajonių gėlynas. Kaunas: Terra Publica. 2019,. ISBN 978-609-473-109-9. 240 p.

Straipsniai mokslo leidiniuose, įtrauktuose į CaWoS duomenų bazę:

 1. Saunoriūtė S., Ragažinskienė O., Ivanauskas L., Marksa M. Essential oil composition of Artemisia abrotanum during different vegetation stages in Lithuania // Chemija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2020, vol. 31, no. 1, p. 52–56.
 2. Balčiūnaitė G., Haimi P. J., Miknienė Z., Savickas G., Ragažinskienė O., Juodžiukynienė N., Baniulis D., Pangonytė D. Identification of Echinacea purpurea (L.) Moench root LysM lectin with nephrotoxic properties // Toxins. 2020, Vol. 12, iss. 2, p. 1–18. DOI: 10.3390/toxins12020088.
 3. Kaškonienė, V.; Adaškevičiūtė, V.; Kaškonas, P.; Mickienė, R.; Maruška, A. Antimicrobial and antioxidant activities of natural and fermented bee pollen // Food Bioscience. 2020, vol. 34, art. no. 100532, p. 1-9. DOI: 10.1016/j.fbio.2020.100532.
 4. Drevinskas, T., Maruška, A., Telksnys, A. L.; Hjertén, S.; Stankevičius, M.; Lelešius, R.; Mickienė, R.; Karpovaitė, A.; Šalomskas, A.; Tiso, N.; Ragažinskienė, O. Chromatographic data segmentation method: a hybrid analytical approach for the investigation of antiviral substances in medicinal plant extracts // Analytical Chemistry. 2019, Vol. 91, iss. 1, p. 1080–
 5. Slapšytė G., Dedonytė V., Adomėnienė A., Lazutka J. R., Kazlauskaitė J., Ragažinskienė O., Venskutonis P. R. Genotoxic properties of Betonica officinalis, Gratiola officinalis, Vincetoxicum luteum and Vincetoxicum hirundinaria extracts // Food and chemical toxicology. 2019, Vol. 134, art. No. 110815, p. [1-10]. DOI: 10.1016/j.fct.2019.110815.
 6. Lelešius R., Karpovaitė A., Mickienė R., Drevinskas T., Tiso N., Ragažinskienė O., Kubilienė L. Maruška A., Šalomskas A. In vitro antiviral activity of fifteen plant extracts against avian infectious bronchitis virus: research artocle // BMC veterinary research. 2019, vol. 15, no. 1, p. 1-10. DOI: 10.1186/s12917-019-1925-6.
 7. Baranauskienė R., Bendžiuvienė V., Ragažinskienė O., Venskutonis P. R. Essential oil composition of five Nepeta species cultivated in Lithuania and evaluation of their bioactivities, toxicity and antioxidant potential of hydrodistillation residues // Food and chemical toxicology. 2019, vol. 129, p. 269-280. DOI: 10.1016/j.fct.2019.04.039.
 8. Kaškonienė V., Drevinskas T., Maruška A., Telksnys L., Hjertén S., Stankevičius M., Lelešius R., Mickienė R., Karpovaitė A., Šalomskas A., Tiso N., Ragažinskienė O. Chromatographic data segmentation method: a hybrid analytical approach for the investigation of antiviral substances in medicinal plant extracts // Analytical chemistry. Washington: American chemical society. 2019, Vol. 91, iss. 1, p. 1080-1088. DOI: 10.1021/acs.analchem.8b04595.
 9. Adaškevičiūtė, V.; Kaškonienė, V.; Kaškonas, P.; Barčauskaitė, K.; Maruška, A. S. Comparison of physicochemical properties of bee pollen with other bee products // Biomolecules. 2019, vol. 9, iss. 12, art. no. 819, p. 1-22. DOI: 10.3390/biom9120819.
 10. Drevinskas T., Telksnys L., Maruška A., Gorbatšova J., Kaljurand M. Capillary electrophoresis sensitivity enhancement based on adaptive moving average method // Analytical chemistry. Washington : American Chemical Society. ISSN 0003-2700. 2018, Vol. 90, iss. 11, p. 6773-6780. DOI: 10.1021/acs.analchem.8b00664.
 11. Drevinskas T., Telksnys A.L., Maruška A., Gorbatšova J., Kaljurand M. Compensation of the baseline temperature fluctuations for autonomous CE–C4D instrument working in harsh environments // Electrophoresis. Weinheim, Germany : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. 2018, vol. 39, iss. 22, p. 2877–2883. DOI: 10.1002/elps.201800132.
 12. Drevinskas , Mickienė R.,  Maruška  A., Stankevičius M., Tiso N., Šalomskas A., Lelešius  R., Karpovaitė  A., Ragažinskienė O. Confirmation of the antiviral properties of medicinal plants via chemical analysis, machine learning methods and antiviral tests: a methodological approach // Analytical methods. Cambridge: Royal society of chemistry. 2018, Vol. 10, iss. 35, p. 1875–1885. DOI: 10.1039/C8AY00318A.
 13. Drevinskas, T.; Stankevičius, M.; Bimbiraitė-Survilienė, K.; Naujokaitytė, G.; Kaškonienė, V.; Kondrotienė, K.; Šernienė, L.; Kornyšova, O.; Malakauskas, M.; Maruška, A. S. Optimization of a capillary zone electrophoresis–contactless conductivity detection method for the determination of nisin // Electrophoresis. 2018, vol. 39, no. 19, p. 2424– DOI: 10.1002/elps.201800143.
 14. Kondrotienė, K.; Kasnauskytė, N.; Šernienė, L.; Gölz, G.; Alter, T.; Kaškonienė, V.; Maruška, A. S.; Malakauskas, M. Characterization and application of newly isolated nisin producing Lactococcus lactis strains for control of Listeria monocytogenes growth in fresh cheese // LWT-Food Science and Technology. 2018, vol. 87, p. 507– DOI: 10.1016/j.lwt.2017.09.021.
 15. Balčiūnaitė G., Dam S.; Pesliakas H.; Žvirblis G.; Mištinienė E., Ragažinskienė O. Pamparienė I.; Žymantienė J., Baniulis D.; Savickienė N. Investigation of Echinacea purpurea root proteins with hemagglutinating activity // Natural product communications. Westerville: Natural product communications. 2017, vol. 12, no. 6, p. 947-950.
 16. Drevinskas T., Naujokaityte G., Maruska A., Kaya M., Sargin S., Daubaras R., Cesoniene L. Effect of molecular weight of chitosan on the shelf life and other quality parameters of three different cultivars of Actinidia kolomikta (kiwifruit). Carbohydrate Polymers
  http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2017.06.0022.
 17. Skipitytė R., Mašalaitė-Nalivaikė A., Garbaras A., Mickienė R., Ragažinskienė O., Baliukonienė V., Bakutis B., Šiugždaitė J., Petkevičius S., Maruška A.S., Remeikis V. Stable isotope ratio method for the characterisation of the poultry house environment // Isotopes in environmental and health studies. London: Informa Healthcare. 2017, vol. 53, no. 3, p. 243–260. DOI: 10.1080/10256016.2016.1230609.
 18. Maruška A., Ugenskienė R., Raulinaitytė D., Juozaitytė , Kaškonienė V., Drevinskas T., Stelmakienė A., Akuneca I., Makaravičius T., Tiso N., Bartkuvienė V., Kornyšova O., Ragažinskienė O., Ramanauskienė K., Briedis V. Analysis of antiproliferative effect of Chamerion angustifolium water extract and its fractions on several breast cancer cell lines // Advances in medical sciences. Amsterdam : Elsevier. 2017, Vol. 62, no. 1, p. 158–164. DOI: 10.1016/j.advms.2016.08.002.
 19. Pudžiuvelytė L., Stankevičius M., Maruška A.S., Petrikaitė V., Ragažinskienė O., Drakšienė G., Bernatonienė J. Chemical composition and anticancer activity of Elsholtzia ciliata essential oils and extracts prepared by different methods // Industrial crops and products. 2017, vol. 107, 15 November, p. 90-96. DOI: 10.1016/j.indcrop.2017.05.040.
 20. Šulniūtė , Baranauskienė R., Ragažinskienė O., Venskutonis P.R. Comparison of composition of volatile compounds in ten Salvia species isolated by different methods // Flavour and Fragrance Journal. Chichester: John Wiley & Sons. 2017, vol. 32, iss. 4, p. 254–264. DOI: 10.1002/ffj.3389.
 21. Kaškonienė, V.; Stankevičius, M.; Bimbiraitė-Survilienė, K.; Naujokaitytė, G.; Šernienė, L.; Mulkytė, K.; Malakauskas, M.; Maruška, A. S.. Current state of purification, isolation and analysis of bacteriocins produced by lactic acid bacteria // Applied Microbiology and Biotechnology. 2017, vol. 10, no. 4, p. 1323-1335. DOI: 10.1007/s00253-017-8088-9.
 22. Pietrini F., Baccio D.D., Iori V., Veliksar S., Lemanova N., Juškaitė L., Maruška A., Zacchini M. Investigation on metal tolerance and phytoremoval activity in the poplar hybrid clone “Monviso” under Cu-spiked water: Potential use for wastewater treatment // Science of the total environment. Amsterdam: Elsevier. 2017, Vol. 592, p. 412-418. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.03.101.
 23. Šėžienė V., Baležentienė L., Maruška A.S. Identification and allelochemical activity of phenolic compounds in extracts from the dominant plant species established in clear-cuts of Scots pine stands // iForest-Biogeosciences and Forestry. Potenza: Societa Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale. 2017, vol. 10, p. 309-314. DOI: 10.3832/ifor1791-009.

 Pedagoginė veikla. Kursai. Paskaitos užsienio universitetuose ir mokslo įstaigose

Pagal ERASMUS+ tarptautinę studijų programą vykdomos Vaistinių (aromatinių) augalų introdukcijos, jų įvairovės ir žaliavos cheminės analizės studijos su Angers universitetu IUT,  Prancūzija; Torunės Nicolaus Copernicus universitetu, Lenkija;  Valstybiniu pedagoginiu Pavlodaro institute, Kazachija, Ukrainos Nacionaliniu Farmacijos universitetu Charkove.

Ruošiami bakalaurų, magistrantų baigiamieji darbai ir doktorantų disertacijos.

Skaitytos paskaitos Mons universitete (20017, 2019), IUT Angers universitete (2017; 2019); Baltstogės medicinos universitete (2019)

2020 m. liepos  mėn. organizuojama Balstogės medicinos universiteto tarptautinė medicinos (farmacijos)  doktorantų vasaros mokyklą Kaune, Vytauto Didžiojo universitete.

Mokslas ir inovacijos vaistažolininkystės verslui. Sukurtas regioninis inovatyvus vaistažolininkystės centras su modernia vaistažolių džiovykla, taikant alternatyvią saulės energiją.

Dalyvavimas teisėkūros procese: 2014 – 2020 darbas Lietuvos  Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos konsultantų – ekspertų grupėje, kuriant Papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros (PADSP) įstatymą, kuris LR Seimo patvirtintas 2020 m. sausio 14 d.

Ekspertavimas ir narystė

 • Recenzavimas Elsevier, Francis and Tailor, John Wiley, Springer ir kitų leidyklų indeksuotų mokslo žurnalų rankraščių.
 • Lietuvos mokslo akademijos  tikrasis narys.
 • Lietuvos mokslo Tarybos (LMT) ekspertų grupės narys.
 • Šiaurės šalių skirstymo mokslo draugijos (NoSSS) narys.
 • Lietuvos Humboltiečių draugijos narys.
 • Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) narė.
 • Tradicinės kinų medicinos asociacijos (GP-TCM-RA) valdybos narė.