VDU Botanikos sodas

Dendrologijos ir fitopatologijos mokslo sektorius

Sektoriuje yra įrengta hortenzijų rūšių ir veislių (137 pavyzdžiai) ekspozicija, surinkta magnolijų (31 rūšių ir veislių pavyzdys), sukauptos gausios krūminių sidabražolių (per 50 pavyzdžių) ir erikinių šeimos augalų (346 pavyzdžiai, iš jų 251 – rododendrai) bei kitų introdukuotų ir vietinių sumedėjusių augalų (iš viso 1701 pavyzdžiai) kolekcijos, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, švietėjiški ir edukaciniai renginiai. Sektoriaus darbuotojai stebi apie 180 sumedėjusių augalų fenologiją (daugelio introdukuotų ir vietinių rūšių stebėjimai pradėti nuo 1956 m.).

Dendrologijos ir fitopatologijos mokslo sektoriaus darbuotojai:

Vilija Snieškienė – dr., mokslo darbuotoja,
Antanina Stankevičienė – dr., mokslo darbuotoja,
Jolanta Šabūnaitė – vyresnioji specialistė,
Loreta Buknienė – dendrologė.

Dendrologijos ir fitopatologijos mokslo sektoriaus veikla  2017–2019 m.

Sektoriaus mokslininkai pristatė 69 pranešimus tarptautinėse konferencijose ir respublikinėse konferencijose.
Reikšmingiausios konferencijos ir renginiai: 2017 m. – 9th international conference on biodiversity research (Daugpilis, Latvija), Save plants for earth’s future: 8th Planta Europa conference (Kijevas, Ukraina); 2018 m. – Research for rural development 2018: annual 24th international scientific conference (Jelgava, Latvija), Botanic gardens in the 21st century: among education, science and business: Designate to Klaipėda university Botanical garden 25th anniversary; 10th international conference of Botanic Gardens in the Baltic sea region (Klaipėda, Lietuva), AGROSYM 2018: 9th international scientific agriculture symposium (Jahorina, Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina) ir Venice biennale “The Swamp school” (Venecija, Italija); 2019 m. – 8th International Symposium of Ecologists – ISEM8 (Budva, Juodkalnija), Advances and Perspectives of Biodiversity Research and Conservation in Georgia, 1st International Scientific Conference (Tbilisi, Gruzija), FEBS3+ conference of Latvian, Lithuanian and Estonian Biochemical societies (Ryga, Latvija).

Vykdyti projektai:

  • vykdome Europos struktūrinių fondų projektą „Panaudotų medinių pabėgių nukenksminimo biologiniais metodais technologijos kūrimas“ (REMTECH) Nr. DOTSUT-231 projekto veiklas. Projekto vykdymo metai 2017–2021 m.
  • vykdome LMT Lietuvos-Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos projekto Nr. P-LB-19-13 („Farmakologiškai vertingų junginių (antrinių metabolitų) kiekio ir sudėties valdymo augalų audiniuose metodų kūrimas, taikant sėklų apdorojimą plazma ir radiodažnio bangomis“) veiklas. Projekto vadovė prof. Vida Mildažienė, projekto vykdymo laikotarpis 2019–2021 m.
  • vykdome sutartinius darbus (želdynų būklės stebėsena) su Alytaus ir Kauno miesto savivaldybėmis bei „Molekulinės bioenergetikos” klasterio projektus.

Leidiniai:

Mokslinės publikacijos (su IF>0):

  • Paužaitė G., Malakauskiene A., Naučienė Z., Žūkienė R., Filatova I., Lyushkevich V., Azarko I., Mildažienė V. Changes in Norway spruce germination and growth induced by pre-sowing seed treatment with cold plasma and electromagnetic field: Short-term versus long-term effects. Plasma Processes and Polymers. Weinheim: Wiley-VCH Verlag. ISSN 1612-8850., 2018, Vol. 15, Iss. 2, p. 1-11. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete (EBSCO); Wiley Online Library]. [IF: 2,7, AIF: 2.292, kvartilė: Q1 (2017, SCIE)] https://doi.org/10.1002/ppap.201700068
  • Mildažienė V., Paužaitė G., Naučienė Z., Malakauskiene A., Žūkienė R., Januškaitienė I., Jakštas V., Ivanauskas L., Filatova I., Lyushkevich V. Pre-sowing seed treatment with cold plasma and electromagnetic field increases secondary metabolite content in purple coneflower (Echinacea purpurea) leaves. Plasma Processes and Polymers. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag. ISSN 1612-8850. 2018, Vol. 15, No. 2, p. 1-11. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete (EBSCO)]. [IF: 2.7, AIF: 2.292, kvartilė: Q1 (2017, SCIE)] https://doi.org/10.1002/ppap.201700059
  • Snieškienė V., Stankevičienė A. Phytophthora genus pathogens isolated from rhododendrons in Lithuania. Research for rural development 2018 : annual 24th international scientific conference, 16 – 18 May, 2018, Jelgava: proceedings. Jelgava : Latvia university of agriculture. ISSN 1691-4031. 2018, Vol. 1, p. 145-148. [IF: 0,308]. DOI: 10.22616/rrd.24.2018.022
  • Stankevičienė A. Prevalence and diversity of Uredinales fungi at urban greeneries in Lithuania. Research for rural development 2018 : annual 24th international scientific conference, 16 – 18 May, 2018, Jelgava: proceedings. Jelgava : Latvia university of agriculture. ISSN 1691-4031. 2018, Vol. 1, p. 138-144. [IF: 0,308]. DOI: 10.22616/rrd.24.2018.021

Ekspertinė veikla

Sektoriaus mokslininkai yra / buvo Nacionalinės organizacijos ekspertai:

Želdinių ir želdynų apsaugos ir priežiūros komisijos prie LR Aplinkos ministerijos nariai.