VDU Botanikos sodas

2019 05 27 Rosa spinosissima ‘Double White’ (2)