VDU Botanikos sodas

2019 05 27 Rosa hybr. ‘William IV’