VDU Botanikos sodas

Retieji Lietuvos augalai

VDU Botanikos sode auga daugiau kaip 70 rūšių retų ir saugomų Lietuvos augalų. Siekiant geriau pristatyti lankytojams informaciją apie saugomus ir nykstančius Lietuvos floros atstovus, įkurta jiems skirta Žalioji klasė.

Į ekskursiją-pamoką atvykę mokytojai su auklėtiniais gali pasikviesti mūsų specialistą, kuris suteiks aktualios informacijos apie retų ir saugomų augalų kategorijas, papasakos įdomių dalykų apie Žaliojoje klasėje pasodintus labai retus augalus.

Jūsų patogumui įrengti suoleliai ir stalai, kad mokiniai galėtų sedėdami išklausyti pasakojimų, užsirašyti pastabas, piešti retuosius augalus. Retieji augalai taip pat auginami ir šalia Žaliosios klasės esančioje unikalioje floros sistematikos ekspozicijoje. Čia išdėstyti 85 šeimų, virš 500 pavadinimų dekoratyvūs, įdomūs introdukuoti ir vietinės floros augalai. Kolekcijoje yra 56 retos ir nykstančios augalų rūšys, įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą.
Botanikos sode galite pamatyti gegužraibinių (Orchidaceae) šeimos augalus, dažnai vadinamus lietuviškomis orchidėjomis, ledynmečio reliktą beržą keružį (Betula nana L.), tik dviejose augavietėse randamą retą trilapę bligną (Isopyrum thalictroides L.), buvusią aršią javų piktžolę, dabar raudonosios knygos augalą – dirvinę raugę (Agrostemma githago L.). Dekoratyvumu stebina jau daugelį metų auginamos retos rūšys: lieknoji plukė (Anemone sylvestris L.), didžioji astrantija (Astrantia major L.), miškinė lelija (Lilium martagon L.), pievinis šalavijas (Salvia pratensis L.), miškinė žiomenė (Dracocephalum ruyschiana L.), vaistinė raitinytė (Gratiola officinalis L.).