VDU Botanikos sodas

VDU Botanikos sodas_Astilbe x aredndsii ‘Rheinland’