VDU Botanikos sodas

12
sausio

VDU Botanikos sodo vaistinių augalų skyriaus mokslinės, studijų ir praktinės veiklos šimtmetis 

2024 m. sausio 11 d. VDU Botanikos sodo oranžerijoje įvyko VDU Botanikos sodo Vaistinių augalų skyriaus 100–čio minėjimo prologas – šventinis posėdis  – pusryčiai.

Renginyje dalyvavo Europos parlemento, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno kolegijos, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų,  specializuoto medicinos ir farmacijos žurnalo „Farmacija ir laikas“, UAB „Švenčionių vaistažolės“, UAB „Jorinis“ atstovai.

Vaistinių augalų skyriaus 100–čio minėjimą pradėjo VDU Botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis, kuris pasveikino šios šventės proga visus susirinkusius dalyvius. Savo pranešime jis supažindinimo su Botanikos sodo sukūrimo istorija ir infrastruktūra, kurios sudėtyje paminėjo ir vaistinių augalų skyriaus mokslinės, studijų ir praktinės veiklos reikšmę, argumentuodamas archyviniais dokumentais.

Minėjimo svečius pasveikinusi VDU komunikacijos prorektorė doc. dr. Vilma Bijeikienė pabrėžė, kad prisiminti istorinę perspektyvą svarbu ne tik mums, esantiems šios organizacijos dalimi šiandien, bet ir ateinančiai jaunajai kartai – parodant, kaip viskas prasidėjo, kaip augome ir iš kur atėjome, o kartu skatinant pareflektuoti, kokie esame ir kokie galėtume būti.

Euro parlamento narys prof. Liudas Mažylis savo kalboje paminėjo ir įvertino vaistinių augalų mokslinę ir praktinę reikmę visuomenei ir jų tyrimų novatoriškumą.

Šimtmetį lydi bendri projektai ir partnerystės

„Sakoma, kad ant ko namą pastatysi – ant smėlio ar ant uolos – tokį gyvenimą ir turėsi. Galime tik pasidžiaugti, kad mūsų botanikos sodą ir vaistinių augalų skyrių kūrė žmonės, šiuos „namus“ statę ant itin tvirto pagrindo, kuris nekinta ir šiandien, prabėgus šimtmečiui, o 1924 metais čia pradėti vaistinių augalų įvairovės tyrimai plėtojami iki šiol. Be to, lemiamą reikšmę Botanikos sodo išlikimui turėjo prof. Kazimiero Grybausko diplomatinė veikla su kareiviais, kurie karo metu buvo įpareigoti susprogdinti Botanikos sodo užminuotą teritoriją su pastatais“, – savo pranešime pasakojo VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vadovė prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė.

Ji apžvelgė Vaistinių augalų skyriaus sukūrimo ir mokslinės praktinės veiklos raidą atskirais etapais bei išryškino šio padalinio dabartinės veiklos savitumus. Mokslininkė akcentavo ilgalaikių vaistinių augalų introdukcijos ir aklimatizacijos reikšmę klimato kaitos bei ekosistemų tvarumo  tyrimų ir visuomenės sveikatos saugos bei ligų prevencijos aspektais.

Profesorė pabrėžė kompleksinio, tarpdisciplininio ir tarpinstitucinio nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo reikšmę vykdant vaistinių augalų mokslinius tyrimus, projektinę veiklą ir studijas nuo 2000 m. iki šiol.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto Farmamakognozijos katedros vedėja prof. dr. Sonata Trumbeckaitė šventės sveikinimo žodyje ir pranešime pažymėjo  svarbią istorinę bendradarbiavimo reikšmę su Vaistinių augalų skyriaus  darbuotojais ir indėlį ruošiant farmacijos specialistus, kuriant metodinę medžiagą, vykdant praktinius bei augalų pažinimo darbus vaistinių augalų mokslinėje kolekcijoje, dalyvaujant mokslinių darbų gynimo ir vertinimo komisijose, kuriant naujas studijų programas.

Sveikinimo kalboje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos departamento direktorė Anželika Oraitė pažymėjo Vaistinių augalų skyriaus ilgamečių tyrimų duomenų svarbą vykdant užsakomuosius projektinius darbus, sprendžiant vaistinių augalų gausinimo ir apsaugos klausimus Respublikoje bei dalyvavimą teisėkūros procese.

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis įvertino prof. Onos Ragažinskienės ilgametę pedagoginę veiklą Kauno kolegijoje ir Kolegijos Taryboje  bei indėlį kuriant bendrą Kauno Kolegijos ir VDU Studijų programą Biotechnologija ir farmacinė analizė.

Sveikinimo žodį taręs VDU Gamtos mokslų fakulteto Gamtos ir technologijos mokslų tyrimų instituto direktorius prof. habil. dr. Algimantas Paulauskas pastebėjo gerai žinantis Botanikos sodo specifiką, nes pats pusę metų yra dirbęs Botanikos sodo direktoriaus pavaduotoju.

Senovinės bitininkystės muziejaus direktorė Danutė Indrašienė dėkojo už bendradarbiavimą kuriant medingųjų augalų kolekciją bitininkystės muziejaus aplinkoje Aukštaitijos nacionaliniame parke, Ignalinos rajono savivaldybėje, Stripeikių kaime.

UAB „Švenčionių vaistažolės“ generalinis direktorius dr. Elmantas Pocevičius įvertino Vaistinių augalų skyriaus ilgametę mokslinę veiklą ir pasiūlė idėją – bendradarbiaujant sukurti autorinę vaistažolių mišinio receptūrą.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto prof. Nijolė Savickienė pažymėjo vaistinių augalų mokslinės kolekcijos unikalumą ir išskirtinumą ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje dėl ilgamečių nepertraukiamos vaistinių augalų introdukcijos ir aklimatizacijos darbų, kurių pagrindu vykdoma mokslinė, projektinė, studijų nacionalinė ir  tarptautinė veikla bei visuomenės švietimas.

O padalinio darbuotojų ir jo vadovės prof. Onos Ragažinskienės nuveiktų darbų indėlis, N. Savickienės nuomone, nuomone, prilygsta prof. K. Grybausko profesinės ir visuomeninės veiklos indėliui.

 

Apie skyriaus šimtmečio raidą

1924 m. Kaune, Fredoje, Lietuvos universitete (dabartiniame Vytauto Didžiojo universitete) Botanikos sodo Vaistinių augalų skyrius buvo patvirtintas prof. Konstantino Regelio iniciatyva. Šio padalinio mokslinę, studijų ir praktinę veiklą pradėjo prof. Kazimieras Grybauskas.

Visą šimto metų veiklos laikotrapį pagal vaistinių augalų tyrimus galima suskirstyti į keturis etapus.

Pirmasis etapas tęsėsi nuo 1924 iki 1949 m. Vadovas – prof. dr. Kazimieras Grybauskas, jo mokslinė tematika „Vaistinių ir techninių augalų introdukcija ir aklimatizacija, miško vaistinių augalų ir vaistingųjų daržovių auginimas bei tyrinėjimas“. Buvo paruošta ir apginta biologijos mokslo daktaro disertacija „Fenologinis žiedadulkių kritulių spektras“ ir parengtas žiedadulkių albumas.

Antrojo (1949–1984) tyrimų etapo vadovai – dr. Stasys Gudanavičius ir dr. Algimantas Morkūnas. Mokslinė tematika – naujo pobūdžio tyrinėjimų kryptis „Augalinio pasaulio racionalaus panaudojimo, perdirbimo ir apsaugos biologiniai pagrindai“. St. Gudanavičiaus paruošta ir apginta biologijos mokslo daktaro disertacija „Apynių auginimo galimybės Lietuvos gamtinėmis sąlygomis“; A. Morkūno – „Aliejinių kryžmažiedžių augalų auginimas Lietuvos gamtinėmis sąlygomis“.

1984–1999 vykusio trečiojo tyrimų etapo vadovė – dr. Ona Gražina Juknevičienė. Jos mokslinės temos: „Biologinių ir metodinių pagrindų paruošimas geresniam Lietuvos kaimo gyvenviečių ir gamybinių centrų apželdinimui“, „Želdynų kūrimo principų įrengimo ir eksploatacijos technologijų paruošimas Botanikos sodo kolekcijų tyrimo bei lauko bandymų pagrindu“. O. G. Juknevičienės paruošta ir apginta biologijos mokslo daktaro disertacija „Acorus calamus L., Menyanthes trifoliata L. biologinių savybių tyrimai Lietuvoje“.

Nuo 1999 tebesitęsiančio ketvirtojo tyrimų etapo vadovė – prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė. Mokslinės temos: „Echinacea Moench rūšių, Perilla frutescens (L.) Britton biologinių savybių, augimo ir vystymosi, vaistinės augalinės žaliavos kokybės ir kiekybės įvertinimas kuriant augalinės kilmės imunostimuliuojančias gydomąsias priemones“, „Vaistinių, prieskoninių (aromatinių) augalų rūšių ir veislių introdukcija, jų auginimo ir vaistinės žaliavos ruošimo ir jos kokybės tyrimų inovatyvių technologijų kūrimas bei racionalus ir tausojamasis naudojimas“.

Paruošta ir apginta biomedicinos mokslų daktaro (farmacija) disertacija „Purpurinės ežiuolės (Echinacea purpurea (L.) Moench) introdukcija Lietuvoje“ ir pagal Lietuvoje pakeistą habilitacijos darbų gynimo tvarką, dalyvaujant  habilitacijos procedūroje, apgintas mokslinis darbas „Introdukuojamų vaistinių prieskoninių augalų biologinių savybių įvertinimas ir atranka farmacijos bei vaistažolininkystės plėtrai Lietuvoje“ bei suteiktas pedagoginis profesoriaus vardas.

 

Pakvietė balsuoti „Vaistinio augalo 2024“ rinkimuose

Šventinio susitikimo pabaigoje buvo paskelbti „Vaistinis augalas 2024“ rinkimai ir jų komisijos narių ekspertų sąrašas.

Komisijos pirmininkė: prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė, VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vadovė, Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentė, Nacionalinės sveikatos tarybos narė, Lietuvos nusipelniusi sveikatos apsaugos darbuotoja

Sekretorė: Rūta Matulaitienė, farmacijos magistrė, vaistininkė, Lietuvos farmacijos sąjungos atsakingoji sekretorė.

Nariai: Miglė Domeikienė (LR Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos departamento Farmacinės veiklos skyriaus vedėja), dr. Rima Balanaškienė (UAB „Aconitum“ gen. direktorė), dr. Elmantas Pocevičius (UAB „Švenčionių vaistažolės“ direktorius), prof. habil. dr. Nijolė Savickienė (LSMU Farmacijos fakultetas, Endobiogenikos ir integralios fiziologijos asociacijos prezidentė), prof. Sonata Trumbeckaitė (LSMU Farmacijos fakulteto Farmakognozijos katedros vedėja), prof. dr. Loreta Kubilienė („Farmacija ir laikas“ vyr. redaktorė, LSMU Farmacijos fakulteto profesorė), prof. dr. Petras Rimantas Venskutonis (KTU Cheminės technologijos fakultetas Maisto mokslo ir technologijos katedra, Tarptautinės Maisto mokslo ir technologijų akademijos narys (IAFoST)), doc. dr. Tauras Antanas Mekas (LSMU Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus direktorius), Zenona Šimaitienė (vaistininkė, medicinos ir farmacijos istorikė).

 

2024 metų vaistinį augalą kviečiame išrinkti balsuojant virtualioje anketoje šioje nuorodoje.

 

Rinkimus organizuoja VDU Botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektorius, Lietuvos farmacijos sąjunga, UAB „Švenčionių vaistažolės“, UAB „Aconitum“.

Rinkimų rezultatų įvertinimo komisijos narių ekspertų posėdis įvyks 2024 m. vasario 12 d.

Renginio vieta: UAB „Aconitum“, Inovacijų g. 4, Karmėlava, 54469 Kaunas.

Išrinktas „Vaistinis augalas 2024“ bus paskelbtas vasario 16–ąją, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

 

Atidaryta istorinių leidinių paroda

 Šventinio renginio pabaigoje atidaryta farmacinių leidinių istorinė paroda „Lietuvos farmacijos periodinių leidinių šimtmetis (1923 – 2023)“.

Su šia paroda bus galima susipažinti iki kovo mėnesio VDU Botanikos sodo oranžerijos patalpose.