VDU Botanikos sodas

Hydrangea paniculata ‘Shikoku Flash’