VDU Botanikos sodas

28
balandžio

VDU + Angers IUT – ilgametės bendradarbiavimo praktikos pavyzdys

Nuo 2012 m. kasmet Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sode ir Gamtos mokslų fakultete vykdoma tarptautinė kompleksinė tarpdalykinė mokslinė veikla ir studijos bendradarbiaujant su Angers IUT universitetu.

Bendradarbiavimo pagrindas – 2011 m. pasirašyta tarpuniversitetinio dvišalio bendradarbiavimo sutartis ir Erasmus+ projekto programos studentų ir darbuotojų mobilumo tarpinstitucinis susitarimas.

 

Šį pavasarį antrojo kurso studentė Nina Favergeat atvyko iš Prancūzijos, Angers Universiteto technologijos instituto (Angers University Institute of Technology) Biologinės inžinerijos katedros, vykdyti praktikos programos mokslinių tyrimų pagrindu.

Šios Erasmus+ mokslinės praktikos tikslas – tarpdalykinių mokslo pasiekimų pažinimas, nustatant introdukuojamų vaistinių (aromatinių) augalų įvairovės savitumus ir analizuojant vaistinio augalo Artemisia absinthium L. cheminę sudėtį Vytauto Didžiojo universitete.

 

Vytauto Didžiojo universitete Erasmus+ praktika atliekama dviejuose mokslinio tyrimo ir studijų padaliniuose:

VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriuje – šio sektoriaus ir studentės praktikos veiklos vadovė prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė.

VDU Gamtos mokslų fakulteto Instrumentinės analizės atviros prieigos centre – šio centro ir studentės praktikos veiklos vadovas akademikas prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška.

 

Ninos studijų ir mokslinės veiklos tema: introdukuojamų vaistinių (aromatinių) augalų įvairovė ir vaistinio augalo Artemisia absinthium L. nelakiųjų biologiškai veikliųjų junginių cheminė analizė Vytauto Didžiojo universitete.

Praktikos metu studentė gilinasi į introdukuojamų vaistinių (aromatinių) augalų įvairovės charakteristikas VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vaistinių augalų mokslinėje kolekcijoje. Pagrindinis dėmesys tenka vaistinio augalo Artemisia absinthium L. vaistinei augalinei žaliavai – kiečių žolei (Absinthii herba) ir joje susikaupusiems nelakiesiems biologiškai veikliesiems junginiams.

 

Smalsi ir aktyvi studentė nuo pirmosios savo praktikos dienos pradėjo pažintį su VDU Botanikos sodu: susitikime su direktoriumi dr. Nerijumi Jurkoniu turėjo progos iš vidaus pažvelgti į botanikos sodo struktūrą, čia vykdomą mokslinę – pedagoginę – visuomeninę veiklą.

Tuo tarpu Noreikiškėse, į naują vietą persikėlusiame VDU Gamtos mokslo fakultete, su šio fakulteto dekanu prof. dr. Sauliumi Mickevičiumi, prodekanu tarptautiniams ryšiams dr. Karoliu Gedvilu ir Biologijos katedros vedėju prof. dr. Algimantu Paulausku buvo išsamiai papasakota apie fakulteto struktūrą, pravesta asmeninė ekskursija po laboratorijas, kabinetus, kuriuose vykdoma mokslinė ir studijų veikla.

Ninos laukė ir daugiau apsilankymų mokslinėse tyrimų organizacijose: integruoto mokslo, studijų ir verslo centro slėnyje „Nemunas“, VDU Žemės ūkio akademijos Atviros prieigos žemės ir miškų Jungtinių tyrimų centre. Jai laiko skyrė tokie mokslininkai kaip doc. dr. Rytis Skominas, doc. dr. Egidijus Zvicevičius, dr. Simona Paulikienė, supažindinę su pagrindinėmis fundamentinių ir naujomis taikomųjų tyrimų kryptimis, pristatę augalinių žaliavų kokybės, agrobiotechnologijos, bioenergetikos laboratorijose vykdomų projektų ir inovatyvių mokslinių tyrimų rezultatus.

 

Beje, atlikusi Erasmus+ mokslinę praktiką VDU, Nina turės parengti dvi ataskaitas, kurias gins sudarytoje komisijoje Angers IUT universitete.

2022 04 28