VDU Botanikos sodas

Sluoteline hortenzija Silver Dollar