VDU Botanikos sodas

22
gruodžio

Sandra Saunoriūtė – naujoji gamtos mokslų daktarė Vytauto Didžiojo universitete

2022 m. gruodžio 20 d. Sandra Saunoriūtė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Gamtos mokslų fakulteto Biologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją tema „Introdukuojamų Artemisia abrotanum (L.), Artemisia vulgaris (L.), Artemisia absinthium (L.), Artemisia pontica (L.) augalų morfologinių savybių ir jų vaistinės žaliavos lakiųjų ir nelakiųjų junginių dinamika vegetacijos metu Lietuvoje“, įgydama gamtos mokslų srities biologijos krypties (N 010) mokslo daktaro laipsnį.

 

2014 m. kovo 14 d. ji, baigdama Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją, pradėjo darbą kaip botaninių kolekcijų kuratorė VDU Botanikos sodo Vaistinių augalų mokslo sektoriuje.

2015–2017 m. S. Saunoriūtė studijavo magistrantūrą Vilniaus universiteto Biomokslų instituto Gyvybės mokslų centre, analizavo mokslinę literatūrą apie vaistinius, prieskoninius (aromatinius) augalus ir su bendraautore paruošė bei atspausdino du mokslo populiarinimo leidinius.

Jos magistro baigiamojo darbo tema – „Snapučio (Geranium L.) genties trijų rūšių augalų introdukcija, biologiškai veikliųjų junginių dinamika vegetacijos metu“. Šio darbo mokslinių tyrimų medžiaga surinkta ir išanalizuota dviejuose VDU akademiniuose padaliniuose.

Apgynusiai puikiai įvertintą darbą magistrantei buvo suteiktas botanikos magistro laipsnis.

 

2017–2021 m. S. Saunoriūtė vykdė doktorantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete su Gamtos tyrimų ir Inovatyvios medicinos centrais.

Ji, ruošdama daktaro disertaciją, kartu dirbo vyresniąja kuratore VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus Prieskoninių ir medingųjų augalų mokslinėje kolekcijoje.

Doktorantės mokslo daktaro disertacija rengta 2017–2022 m. VDU, pagal universitetui LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-160 suteiktą doktorantūros teisę.

2022 m. gruodžio 20 d. S. Saunoriūtės disertacija buvo pristatyta gynimo tarybos viešame posėdyje.

Autorės archyvo nuotrauka.

Autorės archyvo nuotrauka.

 

Mokslinė disertacijos vadovė:

prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos ir sveikatos mokslai, Farmacija  M  003).

Mokslinis disertacijos konsultantas:

akad. prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška (Kauno technologijos universitetas, Fiziniai mokslai, Chemija T 005).

 

Disertacijos gynimo posėdžiui pirmininkavo prof. dr. Algimantas Paulauskas (VDU, Gamtos mokslai, Biologija N 010).

Gynimo tarybos nariai:

prof. dr. Kristina Ramanauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos ir sveikatos mokslai, Farmacija M 003);

prof. dr. Saulius Mickevičius (VDU, Gamtos mokslai, Fizika N 002);

prof. dr. Jana Radzijevskaja (VDU, Gamtos mokslai, Biologija N 010);

doc. dr. Dace Grauda (Latvijos universitetas, Gamtos mokslai, Biologija, N 010).

Pristačiusi pranešimą, doktorantė dalyvavo mokslinėje diskusijoje disertacijos tema, argumentuotai atsakydama į pateiktus klausimus. Po diskusijų disertacijos gynimo taryba teigiamai įvertino ir, vienbalsiai pripažinę, Sandrai Saunoriūtei suteikė gamtos mokslų srities biologijos krypties (N 010) mokslo daktaro laipsnį.

Daktarė Sandra Saunoriūtė po disertacijos gynimo dėkojo gynimo tarybos pirmininkui ir jos nariams už disertacijos duomenų analizę, pateiktas pastabas, klausimus ir rekomendacijas, mokslinei vadovei ir moksliniam konsultantui, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto Analizinės ir toksikologinės chemijos katedros vedėjui prof. dr. Liudui Ivanauskui, prof. dr. Linai Raudonei, lektoriui Mindaugui Marksai už mokslines konsultacijas atliekant augalinių ekstraktų cheminės sudėties analizes šios įstaigos Instrumentinės chemijos laboratorijose; disertacijos recenzentams doc. dr. Vilmai Kaškonienei ir dr. Pauliui Ruzgiui, VDU Botanikos sodo administracijai ir direktoriui dr. Nerijui Jurkoniui už sudarytas sąlygas dalyvauti tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir simpoziumuose, Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus kolektyvui.

 

Sveikiname ir džiaugiamės,  kad nauja mokslininkė Sandra Saunoriūtė pasiryžusi tęsti mokslinį darbą VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriuje, kurio mokslinės, praktinės ir studijų 100 metų veiklos jubiliejų švęsime 2024 metais.

Prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė

Autorės archyvo nuotrauka.

Autorės archyvo nuotrauka.

2022 12 27

Kitos aktualijos

2024 04 19
Didysis tulpių žydėjimas prasidėjo!
2024 04 19 Nors orai šiluma nelepina, tačiau mūsų sode didysis tulpių žydėjimas jau pasirengęs tikram spalvų sprogimui: trečiąją balandžio savaitę pradėjo masiškai skleistis Darvino hibridai, Fosterio, pilnavidurės tulpės, pradeda skleistis Triumfo ir net tokios įprastai vėlyvos kaip lelijažiedės, ...
Plačiau
2024 04 12
Dviejų botanikos sodų bendradarbiavimą įamžino pasodintas vaismedis
Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo ir Strasbūro universiteto Botanikos sodo draugystė užsimezgė 2023 m. rudenį, kai minint Ukrainos derybų dėl stojimo į Europos sąjungą pradžią, į Briuselį ir Strasbūrą europarlamentaro Petro Auštrevičiaus iniciatyva buvo atvežtos ir pasodintos ukrainiečiams ramybę ...
Plačiau
2024 04 08
Botanikos sode kuriasi „Dėdės Gedo elfų“ kaimelis
Vos sprindžio dydžio nameliai su miniatiūrinėmis detalėmis ima dygti Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode. Link vaikų žaidimų aikštelės keliaujantys smalsieji sodo lankytojai turi būti akyli – senuose kelmuose ar medžių pašaknėse jie gali išvysti ir gėrėtis Gedimino Visockio kūriniais. ...
Plačiau
2024 04 03
Mokslininkės tyrimų objektas – augalų lapai: nuo pritaikomumo mitybai iki įtakos mūsų mikrobiotai
2024 04 03 VDU Botanikos sodo Pomologijos mokslų sektoriuje besidarbuojanti mokslininkė – doktorantė Viktorija Januškevičė gilinasi į maistines ir funkcines augalų savybes, o pastaraisiais metais savo dėmesį nukreipė į šaltalankių, kanapių ir širdinių aralijų lapus, tirdama jų bioaktyviąsias, antioksidacines ...
Plačiau