VDU Botanikos sodas

27
liepos

Miškininkystės mokslo atstovų vizitas

Šių metų liepos 19 d. VDU Botanikos sodą aplankė būrelis tikrų miškininkystės mokslų korifėjų – veteranų, susibūrusių į miškų mokslo senjorų klubą „Giriūnai“. Susitikime dalyvavo akad. prof. Stasys Karazija, prof. Antanas Juodvalkis, prof. Edvardas Riepšas, prof. Albertas Vasiliauskas, prof. Andrius Kuliešis, doc. Julius Danusevičius, doc. Vidmantas Verbyla, dr. Laima Skuodienė, Vytautas Ribikauskas.

Svečiai apžiūrėjo botanikos sodo ekspozicijas, aplankė Mokslo skyriaus Pomologijos mokslo sektoriaus kolekcijas. Čia juos svetingai priėmę dr. Laima Česonienė ir prof. Remigijus Daubaras supažindino su kolekcijomis, papasakojo apie mokslinę sektoriaus veiklą, vykdomus projektus, perspektyviausius uoginius augalus ir jų ypatybes. Svečiai degustavo šiame mokslo sektoriuje išvestų lietuviškų veislių uogas, puikiai įvertino unikalias Lietuvos miškų uoginių augalų kolekcijas ir išreiškė norą ir toliau palaikyti ryšį su Botanikos sodu.

Gamtos mylėtojai bei profesionalūs žinovai – miškininkai dažnai lankosi Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode ir dalyvauja įvairiose veiklose. Tarp VDU Botanikos sodo vadovų taip pat būta miškininkų – tai dr. Ramunis Budriūnas ir prof. habil. dr. Remigijus Daubaras.

2022 07 27