VDU Botanikos sodas

Žalsvoji guotenė (Hygrocybe psittacina)2