VDU Botanikos sodas

Kislusis elniagrybis (Xylaria polymorpha)