VDU Botanikos sodas

01
liepos, 2021

Bažnyčios šventoriuje – Biblinių augalų sodelis

Paskutinę birželio dieną Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje įvyko simbolinis Biblinių augalų sodelio atidarymas. Čia, bažnyčios šventoriuje, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo specialistų pastangomis ir iniciatyva pastaruosius keletą metų buvo sodinami ir komponuojami įvairūs daugiamečiai Biblijoje minimi augalai.

 

„Mūsų draugystė, galima sakyti, buvo nulemta istoriškai: didikas Jozefas Godlevskis įkūrė ne tik Aukštosios Fredos dvarą, kurio sodybos teritorijoje dabar veikia VDU Botanikos sodas, bet ir fundavo šios bažnyčios pastatymą bei prisidėjo prie pačios Garliavos įsikūrimo. Tad mums istoriškai lemta draugauti – ir džiugu, kad ta draugystė nėra formali, bet einanti iš širdies: todėl šiandien matome to rezultatą – Biblijos augalus šiame šventoriuje, kurie jį ne tik puošia, bet ir suteikia papildomų prasmių ir gilesnio Šventojo rašto pajautimo“, – sakė VDU Botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis.

Kalbėdamas susirinkusiems parapijiečiams ir Botanikos sodo darbuotojams, direktorius priminė ir dar vieną įdomią paralelę: po dvejų metų sutampančius jubiliejus – Jozefo Godlevskio 250-tųjų gimimo metinių, o VDU Botanikos sodui – veiklos šimtmečio, tikėdamasis, kad tai taip pat leis suorganizuoti ne vieną bendrą renginį, skirtą VDU Botanikos sodo ir Garliavos bendruomenėms.

Sveikindamas susirinkusiuosius bažnyčios klebonas kunigas Gintaras Urbštas džiaugėsi sukurtuoju Biblinių augalų sodu, suteikiančiu galimybę ne tik gėrėtis estetiškai sutvarkytu Dievo namų kiemu, bet ir atkreipti dėmesį į augalus, paminėtus tikintiesiems brangioje knygoje – Šventajame rašte.

„Ačiū visiems, kurie tarpininkavo, triūsė ir padėjo parapijai tuos augalus pasodinti bei tinkamai prižiūrėti. Dievas dažnai kalba apie žmogaus santykį su Aukščiausiuoju, pasinaudodamas palyginimais su augalais. Žvelgdami į augmeniją, galime jausti sąsają su savo pašaukimu būti krikščioniu, Dievo vaiku. Per juos, augalus, Viešpats rodo mums savo meilę ir gerumą,“ – kalbėjo kun. G. Urbštas.

 

Biblinių augalų sodelyje, išsidėsčiusiame aplink visą bažnyčią, per keletą metų buvo susodinta keliasdešimt įvairių Biblijoje minimų augalų rūšių: nuo rožių, gebenių ar akantų iki diemedžių, vynuogės, lazdyno ar prie šventoriaus vartų besistiepiančios rojinės obels.

Sodelio atidarymą papuošė ilgametės VDU Botanikos sodo darbuotojos dr. Juditos Varkulevičienės ekskursija ir pasakojimas apie bažnyčios šventoriuje augančius biblinius augalus.

2021 07 01