VDU Botanikos sodas

09
rugsėjo

Prof. Ona Ragažinskienė išrinkta Lietuvos farmacijos sąjungos prezidente

2022 metų rugsėjo 6 d. Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) valdybos posėdyje išrinkta šios organizacijos naujoji prezidentė – Nacionalinės sveikatos tarybos narė, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, Gamtos mokslų fakulteto prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė, kuri iki šiol dirbo LFS viceprezidentės pareigose ir žurnalo „Lietuvos farmacijos žinios“ vyriausiąja redaktore.

 

Dabartinė Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) tęsia dar 1819 m. prof. Johano Fridricho Volfgango iniciatyva įkurtos pirmosios Lietuvoje Farmacijos draugijos darbą, kuri vėliau buvo performuota į Lietuvos farmaceutų sąjungą ir veikė iki 1940 m.

1948-siais Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sodo direktorius, Vaistinių augalų skyriaus įkūrėjas ir vadovas prof. Kazimieras Grybauskas, tęsdamas Lietuvos farmaceutų sąjungos darbus, įkūrė Respublikinę farmacininkų mokslinę draugiją, tapdamas pirmuoju ir ilgalaikiu jos pirmininku. Tai svarbus VDU (anksčiau Lietuvos universiteto) Botanikos sode vykdomų vaistinių augalų mokslinių tyrimų rezultatų indėlis šios organizacijos plėtojamai vaistininkystės ir vaistažolininkystės veiklai Lietuvoje.

1990 m. prof. habil. dr. Eduardo Tarasevičiaus iniciatyva Respublikinė  farmacininkų mokslinė draugija buvo perorganizuota į Lietuvos farmacijos sąjungą (LFS), kurios prezidentu ir žurnalo „Lietuvos farmacijos žinios“ vyr. redaktoriumi jis buvo paskirtas ir dirbo iki 2021 m.

Po profesoriaus mirties šį darbą tęsė LFS valdybos nariai ir prezidentai prof. Vilma Petrikaitė ir prof. Liudas Ivanauskas

 

Lietuvos farmacijos sąjungos veikla

1990 m. Stambule, Turkijoje, vykusiame Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) kongrese LFS priimta asocijuotos narės teisėmis, o 1995 m. tapo tikruoju FIP nariu. Tuo pagrindu Lietuvos vaistininkams praktikams, mokslininkams, magistrantams, doktorantams bei medicinos ir farmacijos pramonės atstovams atsivėrė galimybės dalyvauti tarptautinės farmacijos federacijos kongresuose, susipažinti su farmacijos mokslo ir praktikos naujovėmis, laukiančiais iššūkiais, pabendrauti su kolegomis iš viso pasaulio ir pristatyti pranešimus apie farmacijos mokslinę bei praktinę veiklą Lietuvoje. 

1997 m. LR Teisingumo ministerijos įsakymu LFS įregistruota kaip visuomeninė organizacija, kurios nariais gali būti tik farmacijos universitetinio aukštojo mokslo specialistai.

LFS iniciatyva įsteigtas Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas: jos atminimo įamžinimui, palikimo tvarkymui ir idėjų propagavimui.

Buvo pradėtas LFS tradicinis mokslinis – praktinis renginys Farmacijos dienos, kurio veiklos dalis – tarptautinė mokslinė praktinė konferencija.

 

Nuo 1998 metų LFS iniciatyva tęsiama prieškario Baltijos šalių tradicija – kasmetinės tarptautinės konferencijos BaltPharm Forum trijose Baltijos šalyse (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje) farmacijos problemoms spręsti.

 

2019 m. Lietuvos farmacijos sąjunga, minėdama farmacijos draugijos įkūrimo 200 metų sukaktį, įsteigė profesoriaus Johano Fridricho Volfgango atminimo medalį, kuris kasmet įteikiamas farmacijos mokslui, praktikai ir visuomeninei veiklai nusipelniusiems darbuotojams.

Nuo 1991 m. Lietuvos farmacijos sąjungos leidžiamas periodinis žurnalas lietuvių kalba „Lietuvos farmacijos žinios“, tęsiant „Farmacijos žinių“ (1923-1940) ir 1820 m. publikuoto lenkų kalba pirmojo periodinio farmacijos žurnalo „Pamiętnik farmaceutyczny Wilenski“ („Vilniaus farmacijos užrašai“) pradėtą darbą.

2022 09 09