VDU Botanikos sodas

Dendrologinių kolekcijų skyrius

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) ir (ar) Scopus duomenų bazėse ir Clarivate Analytics Master Journal List (2016–2018 m.)

1. Mokslo straipsniai leidiniuose, kurių citavimo rodiklis (Impact factor – IF) yra didesnis už nulį

1. Paužaitė G., Malakauskiene A., Naučienė Z., Žūkienė R., Filatova I., Lyushkevich V., Azarko I., Mildažienė V. Changes in Norway spruce germination and growth induced by pre-sowing seed treatment with cold plasma and electromagnetic field: Short-term versus long-term effects. Plasma Processes and Polymers. Weinheim: Wiley-VCH Verlag. ISSN 1612-8850., 2018, Vol. 15, Iss. 2, p. 1-11. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete (EBSCO); Wiley Online Library]. [IF: 2,7, AIF: 2.292, kvartilė: Q1 (2017, SCIE)]

2. Mildažienė V., Paužaitė G., Naučienė Z., Malakauskiene A., Žūkienė R., Januškaitienė I., Jakštas V., Ivanauskas L., Filatova I., Lyushkevich V. Pre-sowing seed treatment with cold plasma and electromagnetic field increases secondary metabolite content in purple coneflower (Echinacea purpurea) leaves. Plasma Processes and Polymers. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag. ISSN 1612-8850. 2018, Vol. 15, No. 2, p. 1-11. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete (EBSCO)]. [IF: 2.7, AIF: 2.292, kvartilė: Q1 (2017, SCIE)]

3. Mildažienė V., Paužaitė G., Malakauskienė A., Žūkienė R., Naučienė Z., Filatova I., Azharonok V., Lyushkevich V. Response of perennial woody plants to seed treatment by electromagnetic field and low-temperature plasma. Bioelectromagnetics. New-York: Wiley Periodicals, Inc. ISSN 0197-8462. 2016, Vol. 37, Iss. 8, p. 536-548. [Biomedical Reference Collection: Corporate (EBSCO); ProQuest Central; Wiley Online Library; Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus]. [IF: 1.933, AIF: 2.926, kvartilė: Q2 (2016, SCIE)] [SNIP: 1.016, SJR: 0.568 (2015, Scopus JM)]

2. Mokslo straipsniai Clarivate Analytics Master Journal list sąrašo leidiniuose

1. Malakauskienė A. Reported and potential bioluminescent species in Lithuania. Biologija = Biology. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2018, Vol. 64, No. 3, p. 181-190. [Zoological Record; Academic Search Premier (EBSCO); Academic Search Complete (EBSCO); VINITI; Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)].

2. Malakauskienė A., Vitas A. Climate warming caused changes in the bud swelling phenophase of introduced conifer species, considering the aspect of hardiness zones in their natural habitats. Biologija = Biology. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2017, Vol. 63, No. 2, p. 193-201. [Zoological Record; Academic Search Premier (EBSCO); Academic Search Complete (EBSCO); VINITI; Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)].

 2016–2018 m. įvykdyti ar vykdomi projektai

 2018 m. dendrologinių kolekcijų skyriaus mokslo darbuotoja buvo VDU Gamtos mokslų fakulteto (GMF) „Molekulinės bioenergetikos” klasterio projekto „Raudonojo dobilo šaknų nodulių skaičiaus ir eskudatų sudėties pokyčiai, sukelti sėklų apdorojimo stresoriais“ vykdytojų grupėje, 2016–2017 m. – A. Malakauskienė ir L. Gedvilas buvo VDU Gamtos mokslų fakulteto „Molekulinės bioenergetikos” klasterio projekto „Augalų hormonų dinamikos pokyčių įvertinimas po sėklų apdorojimo stresoriais” vykdytojų grupėje. 2016 m. mokslo darbuotoja buvo montesori darželio-pradinės mokyklos „Žiburėlis“ projekto „Pažink Lietuvos medžius“ dalyvė (padėjo identifikuoti sumedėjusias augalų rūšis darželio aplinkoje bei skaitė pranešimą „Medžiai – mūsų draugai“). 2018 m. su Lietuvos miškų institutu rengiama nauja paraiška „Vietinių spygliuočių medžių rūšių bendro atsparumo patogenams ir atsparumo šakninei pinčiai didinimas taikant selekciją ir inovatyvius fizikinius metodus“ LMT projektams. Jei bus skirtas finansavimas, A. Malakauskienė bus projekto vykdytoja.

2018 m. dalyvavimas konferencijose, seminaruose ir kituose mokslo renginiuose

Pranešimai su bendraautoriais ar be jų pristatyti mokslinėse konferencijose: „COINS“ (Vilniaus universitete), „SMARTBIO“ (Vytauto Didžiojo universitete), „Miestų želdynų formavimas“ (Klaipėdos valstybinėje kolegijoje), „Žmogaus ir gamtos sauga 2018“ (Aleksandro Stulginskio Universitete), 10th Baltic Sea region Botanic garden conference: Botanic gardens in the 21 century: among education, science and business (Klaipėdos universitete), 9th International Agriculture Symposium “AGROSYM 2018” (Jahorina, Bosnijoje ir Hercegovinoje), “The vital nature sign 2018” (VDU) ir SAIH 2018: development and technology: 2nd international conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture (Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Kaunas).

Birželio 27 d. dr. A. Malakauskienė skaitė paskaitą Venecijos bienalėje Lietuvos paviljone “The Summer Swamp School: Futury Island” tema: „Light at night in swamps”, vedė praktines bioliuminescencinių ir biofluorescencinių organizmų imitacines dirbtuves “Glowing in the dark” (Italija, Venecija).

Rugsėjo 28 d. „Tyrėjų naktyje“ A. Malakauskienė skaitė viešą paskaitą „Gyvieji švytėsiai“ ir vedė imitacines dirbtuves (Kaunas, VDU, Putvinskio g. 23). Tokia pat tema skaitytas pranešimas ir vestos imitacinės dirbtuvės gruodžio 5 d. Lietuvos miškų institute (Liepų g. 1, Girionys).

Balandžio 5 d. Dendrologinių kolekcijų skyriaus mokslo darbuotoja dalyvavo Kaunas Makerspace mokslo populiarinimo renginyje (Kaunas Makerspace, Tunelio g. 60) „Kaunas Hack & Tell“, kur skaitė viešą paskaitą tema: „Rastos ir potencialios bioliuminescencinės rūšys Lietuvoje“. Laimėtas prizas už įdomiausią pranešimą.

2018 m. Dendrologinių kolekcijų skyriaus organizuoti seminarai:

Birželio 7 d. VDU botanikos sodo dendrologinių kolekcijų skyrius organizavo seminarą dendrologine tematika, skirtą VDU botanikos sodo 95 metų jubiliejui paminėti: „KBS dendrologinių kolekcijų kūrimo patirtis ir perspektyvos“. Pranešimus skaitė Lietuvos dendrologų draugijos nariai (Laimutis Januškevičius, Valerija Baronienė, Arvydas Rutkauskas ir Danguolė Liagienė) ir VDU Botanikos sodo atstovai (Asta Malakauskienė ir Jolanta Šabūnaitė).

Lapkričio 9 d. organizavome seminarą „Gyvieji švytėsiai“ bei šviečiančių organizmų imitacines dirbtuves (VDU botanikos sode): lektoriai Asta Malakauskienė, Algirdas Kazlauskas ir Ingrida Šatkauskienė.

Bendradarbiavimas su mokyklomis bei Lietuvos neformaliojo ugdymo centru                    

Bendradarbiaujant su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, dendrologinių kolekcijų skyriaus mokslo darbuotoja lapkričio 16 d. skaitė pranešimą kvalifikacijos tobulinimo seminare „Edukacija miške: saugomų teritorijų galimybės“ (Dzūkijos nacionalinio parko Gamtos mokykla, Miškininkų g. 62, Marcinkonių k., Varėnos r.) ir lapkričio 23 d. vedė kvalifikacijos tobulinimo seminarą bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų gamtos mokslų mokytojams, gamtos būrelių bei jaunųjų tyrėjų vadovams: „Gyvieji švytėsiai: žaltvykslės reiškinys, bioliuminescencinių ir biofluorescencinių organizmų įvairovė Lietuvoje ir pasaulyje. Švytėjimo chemija, fizika ir funkcijos“ (Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centras, Džiaugsmo g. 44, Vilnius).

Vasario 1 d. A. Malakauskienė dalyvavo Pilviškių „Santakos“ gimnazijos moksleivių konferencijoje: skaitė pranešimą „Tamsoje švytintys organizmai“ bei dalyvavo konferencijos mokinių darbų vertinimo komisijoje. Gruodžio 6 d. mokslo darbuotoja dalyvavo Kauno Palemono gimnazijos tiksliųjų ir gamtos mokslų konferencijoje „Tirk ir atrask“, skaitė pranešimą „Gyvieji švytėsiai: žaltvykslės reiškinys, bioliuminescenciniai ir biofluorescenciniai organizmai Lietuvoje“ bei dalyvavo moksleivių darbų vertinimo komisijoje. 2018 m. skaitytos paskaitos moksleiviams apie bioliuminescencinius ir biofluorescencinius organizmus: balandžio 24 d. pradinės „Žiniuko“ mokyklos 3 klasių mokiniams (Vilnius) ir spalio 19 d. Garliavos Jonučių progimnazijos penktokams.

 Dalyvavimas studijų procese

2018 m. apgintas VDU Aplinkosaugos organizavimo studijų programos L. Gedvilo magistrinis darbas: „Šaltos plazmos bei elektromagnetinio lauko poveikis paprastosios eglės (Picea abies) sėklų daigumui ir jų sėjinukų vystymuisi bei augimui“ (vadovė dr. A. Malakauskienė).