VDU Botanikos sodas

Mokslo renginiai

2019 m. gegužės 810 d. vyks tradicinė jubiliejinė 25-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2019“. Ši konferencija vyksta kasmet, pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas.

Konferencijos tikslas – tarpusavyje susietų žmogaus saugos ir sveikatos, technologijų vystymo bei gamtos apsaugos tyrimų rezultatų skelbimas, sudarant galimybę mokslininkams ir kitiems (ypač jauniesiems tyrėjams) skleisti rezultatus ne tik tarp mokslininkų ir studentų, bet ir tarp ūkininkų, žemės ir miškų ūkio ar kitų sričių specialistų, populiarinti žmonių saugos bei gamtos apsaugos nuostatas.

Konferencijos organizatoriai:

Vytauto Didžiojo universitetas
LR Žemės ūkio ministerija
Lietuvos mokslų akademija

 

Svarbiausios datos

  • iki 2019 vasario 8 d. atsiųsti el. paštu: zmogaus.sauga@asu.lt užpildytą konferencijos dalyvio(-ių) registracijos kortelę su straipsnio ar pranešimo santrauka (ne daugiau 200 žodžių), nurodant pageidaujamą sekciją;
  • iki 2019 kovo 15 d. atsiųsti el. paštu reikalavimus atitinkantį (ir sumaketuotą) mokslinį straipsnį (straipsnius recenzuos mokslo komiteto nariai);
  • iki 2019 kovo 31 d. atsiųsti el. paštu (pristatyti) galutinę parengto straipsnio elektroninę versiją, autorystės deklaraciją, mokslo komiteto nario recenziją bei autorių atsakymą į ją;
  • iki 2019 balandžio 7 d. redakcinė kolegija atrinks tinkamus leidiniui straipsnius ir praneš autoriams, jei straipsnis nepriimtas;
  • iki 2019 balandžio 14 d. sumokėti konferencijos mokestį (jei straipsnis priimtas) ir atsiųsti el. paštu (pristatyti) pavedimo kopiją, kurioje nurodomas pagrindinis autorius.
  • Konferencijos mokesčio sąskaita bus pranešta gavus galutinę straipsnio versiją ir kitus
  • Pastaba: straipsnį atsiuntus ar konferencijos mokestį sumokėjus po nurodytų terminų, straipsnis 2019 m. leidiniui nebus teikiamas.
  • Dalyvio registracijos kortelė, reikalavimai straipsniui, straipsnio maketavimo pavyzdys, autorystės deklaracijos ir recenzijos formos pateiktos VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakulteto tinklapyje.

Daugiau informacijos rasite čia.