VDU Botanikos sodas

Konferencijos „Istoriniai ir šiuolaikiniai augalų tyrimai“ registracijos forma

Tarptautinė konferencija „Istoriniai ir šiuolaikiniai augalų tyrimai“, skirta paminėti prof. dr. Konstantino Regelio 130-ąsias gimimo metines.
2020 m. rugsėjo 3–4 d., VDU Botanikos sodas (Ž. E. Žilibero g. 4, Kaunas).

Konferencijos temos:

 1. Istorinių botaninių tyrimų apžvalgos
 2. Taikomoji botanika
 3. Augalijos mokslas
 4. Sistematika ir taksonomija
 5. Augalų introdukcija
 6. Augalų genetika ir selekcija
 7. Augalų įvairovė ir išsaugojimo biologija
 8. Augalų anatomija, morfologija ir fitochemija

Pranešimų anotacijos bus išleistos atskiru internetiniu leidiniu  Book of abstracts Online

Recenzuotus mokslinius straipsnius planuojama publikuoti proginiame leidinyje „Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai / Scripta horti botanici universitatis Vytauti Magni“, moksliniame žurnale su ISSN kodu 2345-0215.

Autorius kviečiame rengti pranešimų anotacijas ir registruotis iki gegužės 15 d.

Svarbiausios datos

Registracija iki 2020.05.01 d.
Anotacijų pateikimo galutinė data iki 2020.05.15 d.
Informavimas, kad anotacijos atitinka reikalavimus ir priimtos publikavimui iki 2020.06.01 d.
Straipsnių pateikimo galutinė data iki 2020.08.30 d.

 

Registracijos mokestis – 30 eurų. Registracijos mokestis turi būti sumokėtas iki gegužės 10 d., kai autoriai bus informuoti apie jų anotacijų tinkamumą publikavimui.

Anotacijų pateikimas

Anotacijų pateikimo galutinė data – 2020 gegužės 15 d.

Reikalavimai anotacijoms:

 • Vienintelė oficiali anotacijos rengimo kalba – anglų;
 • Anotacijos tekstas turi neviršyti 500 žodžių be raktinių žodžių (pagrindinis anotacijos tekstas turi būti parašytas Times new roman 12 pt šriftu);
 • Turi būti įtraukti reikšminiai žodžiai (Times new roman 12 pt, pasviruoju šriftu) (ne daugiau kaip 7 reikšminiai žodžiai);
 • Anotacijoje turi būti nurodyta pagrindinė informacija:
 • Pavadinimas (Times new roman 14 pt pastorintu šriftu, išcentruotas) turi būti trumpas ir informatyvus, ne ilgesnis nei 15 žodžių.
 • Informacija apie autorius. Vardai ir pavardės turi būti parašyti Times new roman 12 pt pastorintu šriftu, išcentruoti, pabraukite pranešimą pristatančiojo autoriaus vardą ir pavardę. Pažymėkite autoriaus susirašinėjimui pavardę žvaigždės „*“ simboliu.
 • Surašykite institucijos (-ų) ir šalies (-ių) pilnus pavadinimus Times new roman 10 pt pasviruoju šriftu, išcentruotus. Autoriaus susirašinėjimui elektroninio pašto adresas turi būti nurodytas gale po autoriaus pavardės, institucijos pavadinimo ir šalies.
 • Anotacijos rengimo pavyzdys (anglų kalba): International Conference Plant Science from Historical to Modern Research Abstract Template

Pateikta anotacija ir straipsnis (atsiųskite elektroniniu paštu bskonferencija@vdu.lt) bus recenzuojami konferencijos redakcinės komisijos grindžiant originalumu, technine kokybe ir pateikimu. Apie anotacijų priėmimą publikuoti konferencijos leidinyje autoriai bus informuojami elektroniniu paštu, nurodytu registracijos formoje.

DALYVIO REGISTRACIJOS FORMA

Užpildytą konferencijos dalyvio(-ių) registracijos formą (ISTORINIAI IR ŠIUOLAIKINIAI AUGALŲ TYRIMAI dalyvio registracijos forma) prašome atsiųsti iki 2020 m. gegužės 1 d. el. p. bskonferencija@vdu.lt arba užpildyti šioje svetainėje (žr. žemiau).

If you have technical problems completing the application form, write to web@vdu.lt

Required fields are indicated with *


OralPoster


Will be sentWon‘t be sent


Due to technical issues plugin may not submit a contact form using "Firefox". Please try submitting the form using another browser.

If you still have technical problems completing the application form, write to web@vdu.lt