VDU Botanikos sodas

Mazasis banananas – Musa acuminata -‘Dwarf Cavendish’1