VDU Botanikos sodas

„Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ (2010–2012)

„Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ (2010–2012)

Tikslas – sukurti ir realizuoti jaunųjų tyrėjų (moksleivių) atskleidimo sistemą ir lyčių lygybės moksle koncepciją.