Projektinė veikla

Maisto ir farmacijos pramonei perspektyvūs uoginiai augalai ir jų plantacijų plėtra Lietuvoje“ (2009 m.)

Maisto ir farmacijos pramonei perspektyvūs uoginiai augalai ir jų plantacijų plėtra Lietuvoje“  (2009 m.) Projekto tikslas– organizuoti priemonę mokslinį-praktinį seminarą „Maisto ir farmacijos pramonei perspektyvūs augalai ir jų plantacijų plėtra Lietuvoje“....

„Flavonoidų kiekio įvertinimasscutillaria baicalensis georgi žaliavoje“ (2009 m.)

„Flavonoidų kiekio įvertinimasscutillaria baicalensis georgi žaliavoje“ (2009 m.)...

„Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos 2009–2013 metams parengimas ir vykdymas“ (2009–2013 m.)

„Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos 2009–2013 metams parengimas ir vykdymas“ (2009–2013 m.) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-14 įsakymu Nr. D1-31 patvirtinta Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programa, parengta Al...

„Vaistinės augalinės žaliavos kokybės gerinimas, naudojant augalų biotechnologijas (VAISTABIOTAS)“ (2009–2010 m.)

„Vaistinės augalinės žaliavos kokybės gerinimas, naudojant augalų biotechnologijas (VAISTABIOTAS)“ (2009–2010 m.)...

„Maitinamosios terpės ir kultivavimo sąlygų vacciniumgenties genotipų dauginimui in vitro optimizavimo tyrimai“ (2009 m.)

„Maitinamosios terpės ir kultivavimo sąlygų vacciniumgenties genotipų dauginimui in vitro optimizavimo tyrimai“ (2009 m.) Projekto tikslas – parinkti Vaccinium x covilleanum ir V. macrocarpon perspektyviausius genotipus ir nustatyti optimalias sąlygas jų eksplantų morfogenezei ...