Mokslas

VDU Kauno botanikos sodas – universiteto botanikos sodas, kuriame vykdoma aktyvi mokslinė veikla. Mokslo darbuotojai dalyvauja ir rengia konferencijas, seminarus, čia pristato savo tyrimus, su plačiąja visuomene dalijasi savo įgytomis žiniomis. VDU Kauno botanikos sode vykdoma projektinė veikla: „Augalų ekstraktų ir jų frakcijų taikymo gyvūnų aplinkos virusų slopinimui ir kontrolei tyrimai (FITOKONTROLĖ)“, „Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai tyrimai“, „Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo biologiškai skaidžių atliekų surinkimo, perdirbimo ir gautų produktų panaudojimo technologinės sistemos sukūrimas“, „Žygis prieš Sosnovskio barščius“ ir kt.